Norge

Feiring av 1000 års historie

Det er et historisk sus over øya vi er på. Her ble kristenretten introdusert for tusen år siden, med lover som ikke bare førte til en kraftig ...

Vedtak i BCC Norges landsmøte

Ordinært landsmøte ble avholdt 20. mai 2024. Se oversikt over vedtakene her...

Forholder oss til myndighetene på en ryddig måte

Tidligere medlemmer har sendt en bekymringsmelding til statsforvalteren. At redaksjonen i Vårt Land nå ønsker å legge opp til en debatt som ...

17. maifeiring

Feiring av Norges nasjonaldag: Gratulerer med dagen!

Med barnetog, musikk og folkefest feires det i dag over hele landet. Som internasjonalt trossamfunn er det et privilegium å ha hovedkontor i et land der ...

Medlemsvilkår skaper oppmerksomhet

Harald Kronstad og Bjørn Nilsen fra forstanderskapet svarer på spørsmål om medlemskap, og trekker på smilebåndet av at det gjøres forsøk på å ...

Frivillig innsats for barn og unge i lokalmenigheten BCC Oslo Follo

Frivillighetens år 2022 – frivillig innsats er undervurdert

I anledning frivillighetens år har Norges Kristne Råd laget en intervjuserie med frivillige som bidrar med tid, krefter og evner for å velsigne andre. ...

Retter feil i lærebok etter å ha brukt NRK Brennpunkt som kilde

Kommuneforlaget retter feil i lærebok som brukes ved universiteter og høyskoler, etter lengere dialog. – Det er alvorlig at påstander uten rot i ...

Deltok på økumenisk ungdomssamling i Tyskland

Hvert åttende år samles alle verdens kirker om økumenisk arbeid, i Kirkenes Verdensråds generalforsamling. I år var denne i Karlsruhe i Tyskland, og ...

Om medlemskap

I disse dager blir alle i det norske trossamfunnet bedt om å søke medlemskap i sin lokalmenighet. Her kan du lese om bakgrunnen for dette...

Velkommen til nye styremedlemmer i BCC Norge

To nye styremedlemmer ble valgt til sentralstyret, og sittende styreleder Berit Hustad Nilsen ble valgt for en ny periode, da landsmøte ble avholdt i BCC ...

Truet styreleder. Nå er han dømt til 18 måneders fengsel

En nederlender ble i dag dømt til 18 måneders fengsel for trusler, utpressingsforsøk og ærekrenkelser mot flere organisasjoner og personer med relasjon...

16. mai – ungdommenes kveld

- 16. maifesten er noe ungdommene ser frem til i lang tid. Det er en fin anledning til å ha en skikkelig ungdomskveld der man lader opp til den store ...

Gratulerer med dagen, Norge!

17. mai er dagen nordmenn samles om det vi har felles. Barna går i tog, korpsene spiller og skoler og menighetshus rundt om i landet er pyntet til fest. I...

Hele menigheten forbereder seg til påskefeiring

Unge og gamle fra lokalmenigheten i Grenland har vært i sving de siste ukene, og alle forbereder seg til en helt spesiell påske. Samtidig som ungdommen ...

BCC Norge som nasjonalledd

BCC Norge er nasjonalledd for alle de 19 norske lokalmenighetene. Som nasjonalledd er BCC Norge en støtte for de norske lokalmenighetene, som drives ...

1 2