Informasjon

Her finner du nyheter og aktuell informasjon fra BCC-forbundet.


Representantskapsmøte: Sammen for framtiden

Som ledd i utviklingen av BCC-forbundet ble det denne helgen avholdt ekstraordinært representantskapsmøte. 60 representanter og rundt 120 observatører ...

Lurer du på hva BCC står for?

Det har skjedd mye i BCC de siste årene, og vi har fått på plass en internasjonal struktur for trossamfunnet. Velkommen til vår nye nettside...

Nyttårsstevne med 9.000 påmeldte – avlyst

Denne uken måtte BCC og ungdomsklubben avlyse to store, internasjonale arrangementer på slutten av året, da smittesituasjonen tok en alvorlig dreining. ...

BCC-forbundet er konstituert

Det var en historisk dag da stiftelseserklæring med konstitusjon og vedtekter for BCC-forbundet ble signert 21. november. Stiftelsen ble etterfulgt av ...

Seminardag i BCC: se foredraget om Hans Nielsen Hauge her

530 deltakere fra 20 land møtte opp til BCCs seminardag lørdag, hvor ny organisering og ønsket om å stå sammen om felles prosjekter sto sentralt. ...

Magasinet med impulser til hele trossamfunnet

Helgens informasjonsmagasin ga trosfeller inspirerende innblikk i det som skjer i BCC om dagen. Rammen for TV-sendingen var det årlige høststevnet.  ...

Oppvasken etter Brennpunkt: NRK felt i PFU

Pressens Faglige Utvalg behandlet i dag klagen på Brennpunkt-dokumentaren «Smiths Venner», som endte med både fellelse og kritikk. Den omstridte ...

Et livsynsåpent samfunn med respekt for alle

Hurdalsplattformen som ble lagt fram denne uken beskriver et livssynsåpent samfunn med respekt for alle, men kun en halv side er viet til temaet...

BCC fornyer sitt visuelle uttrykk

I disse dager pågår det spennende endringer i BCCs organisering, og det markerer vi blant annet med en ny logo. Tekst: Anne Lea K. Nielsen BCC har tatt ...

Norge åpner igjen – vi gleder oss til å være sammen

Månedens informasjonssending til BCCs trosfeller fikk en ekstra dimensjon denne søndagen. Nå kan det planlegges for stevner og arrangementer igjen, ...

Stemte ja: BCC blir fullverdige medlemmer i Norges Kristne Råd

Rådsmøtet for Norges Kristne Råd stemte i dag over om BCC skulle bli tatt opp som ordinært medlem i rådet. Flertallet stemte ja. BCC gleder seg over...

Startet høsten i BCC med samling for de ansatte

Denne uken ble høsten sparket i gang med allmøte og sensommerfest for ansatte i BCC og samarbeidende organisasjoner. Målet med samlingen var å ...

Feiring: god plass til fellesskapet

Søndag formiddag var det sol og nydelig sommervær, da BCC feiret at vi nå har tatt i bruk den nye festplassen på Brunstad. I år ser vi for alvor ...

Sommerens representantskapsmøte i BCC

Årets ordinære representantskapsmøte i BCC er gjennomført. En rekke saker ble presentert og behandlet, av de 62 representantene i møtet – blant ...

BCC har publisert sine årsrapporter for 2020

I dag publiseres årsrapportene for 2020 på våre nettsider. Her kan du lese om BCCs organisering, økonomi og øvrige aktiviteter. I all denne ...

1 2 3 10