Informasjon

Her finner du nyheter og aktuell informasjon fra BCC-forbundet.


BCC er en seriøs organisasjon

I dag slår Tønsbergs Blad igjen opp saken om en trist overgrepshistorie. La det være klart at vi har stor medfølelse med alle de som er berørte i ...

Følg BCC på Facebook

Etter initiativ fra ungdommer i BCC har vi tatt i bruk en Facebook-side der vi kan dele innhold og fortelle om BCC og vår virksomhet. Vi har mye å være ...

BCCs holdning til overgrep mot barn

BCCs ledelse vil aldri forsvare, akseptere eller skjule noen form for vold, overgrep eller krenkende adferd. BCCs policy gjennom mange år har vært at de ...

Usaklige påstander om BCC

I en artikkel i Tønsberg Blad siteres Johan Velten på flere sterke påstander om Brunstad Christian Church (BCC). Ifølge eget utsagn forlot Velten ...

BCCs årsrapport for 2016 er klar

BCC presenterer i dag sin nye årsrapport. 2016 ble et begivenhetsrikt år for BCC, med stor oppslutning blant medlemmene om våre konferanser og ...

Åpning av moderne hotellbygg på Oslofjord

En viktig milepæl i det store utbyggingsprosjektet markeres når det er åpningsfest på Oslofjord Convention Center. De to første hotellbyggene står ...

Barns trygghet – et stort ansvar

«Det kan skje, det skjer, men skal ikke skje.» Det er et alvorlig tema som behandles i dag, og i salen lytter 120 kursdeltakerne oppmerksomt. De er ...

Trenger man egentlig å ha penger når man er kristen?

I ytterste konsekvens er nok svaret «nei». Eller jo, en må jo ha penger til det mest nødvendige for livets opphold, men ut over det kan en selvsagt ...

Smiths venner, sa du?

Kjært barn har mange navn, sies det. Om det er tilfelle for BCC sitt vedkommende kan sikkert diskuteres. Men hvor kommer egentlig kallenavnet «Smiths ...

Compliance og service i BCC

I budsjett for 2017 har BCC satt av betydelige beløp til å kontrollere og sikre at foreningen jobber i henhold til gjeldende lover og regelverk.  Av...

BCC forventer stor virksomhet i 2017

BCC er nå i sluttfasen med å lande budsjettet for neste år, både på inntekts- og kostnadssiden. Det er jobbet grundig med denne prosessen, og her ...

Sterke beskyldninger fra DN mot BCC

Dagens Næringsliv har i dag, 04.11.2016, publisert en artikkel med tittelen «Venner i hardt vær». Brunstad Christian Church vil med dette presisere et ...

Barnearbeid i BCC?

BCC har de siste dagene mottatt en rekke henvendelser fra norsk og utenlandsk presse, der vi får spørsmål om vårt syn på frivillighet og barnearbeid, ...

Hvordan kan vi finansiere vår hjertesak?

BCC har fulgt den såkalte «Fjordteam-saken» med stor interesse, og nå opphever Arbeids- og sosialdepartementet vedtaket fra Arbeidstilsynet og ...

BCC deltok i fremtids-workshop på Oslofjord

Bruk av Oslofjord Convention Center inngår i BCCs langsiktige strategi knyttet til internasjonalt misjonsarbeid og arrangementsvirksomhet, og denne helgen...

1 9 10 11