Informasjon

Her finner du nyheter og aktuell informasjon fra BCC-forbundet.


Trenger man egentlig å ha penger når man er kristen?

I ytterste konsekvens er nok svaret «nei». Eller jo, en må jo ha penger til det mest nødvendige for livets opphold, men ut over det kan en selvsagt ...

Smiths venner, sa du?

Kjært barn har mange navn, sies det. Om det er tilfelle for BCC sitt vedkommende kan sikkert diskuteres. Men hvor kommer egentlig kallenavnet «Smiths ...

Troende i Telemark

Grenland er et område med mange ulike livssyn og trossamfunn, og Telemark Arbeiderblad har laget en TV-serie der de møter representanter med ulike ...

Compliance og service i BCC

I budsjett for 2017 har BCC satt av betydelige beløp til å kontrollere og sikre at foreningen jobber i henhold til gjeldende lover og regelverk.  Av...

BCC forventer stor virksomhet i 2017

BCC er nå i sluttfasen med å lande budsjettet for neste år, både på inntekts- og kostnadssiden. Det er jobbet grundig med denne prosessen, og her ...

Sterke beskyldninger fra DN mot BCC

Dagens Næringsliv har i dag, 04.11.2016, publisert en artikkel med tittelen «Venner i hardt vær». Brunstad Christian Church vil med dette presisere et ...

Barnearbeid i BCC?

BCC har de siste dagene mottatt en rekke henvendelser fra norsk og utenlandsk presse, der vi får spørsmål om vårt syn på frivillighet og barnearbeid, ...

Hvordan kan vi finansiere vår hjertesak?

BCC har fulgt den såkalte «Fjordteam-saken» med stor interesse, og nå opphever Arbeids- og sosialdepartementet vedtaket fra Arbeidstilsynet og ...

BCC deltok i fremtids-workshop på Oslofjord

Bruk av Oslofjord Convention Center inngår i BCCs langsiktige strategi knyttet til internasjonalt misjonsarbeid og arrangementsvirksomhet, og denne helgen...

BCC legger vekt på trygghet

Overgrep og grenseoverskridende adferd er dessverre en aktuell problemstilling både i trossamfunn og i samfunnet for øvrig. Med omfattende barne- og ...

Velkommen til vår nye nettside

Brunstad Christian Church (BCC) er stolte av å lansere vår nye nettside. Her vil vi fortelle om hvem vi er, hvordan vi er organisert og hva vi er ...

1 9 10