Taktskifte i misjonsarbeidet

- Vi står foran en enorm misjonssatsing, sier programlederen fra scenen. Det er misjonsfest, og lokalmenigheten fra Stavanger har jobbet i nesten et år for å forberede festen og kollekten. For publikum er den største nyheten på festen kanskje at Skjulte Skatters publikasjoner blir gratis og gjort mye mer tilgjengelig.


Startskuddet for å drive digital misjon har gått for en god del år siden. Flere av de digitale kanalene som har vært i virksomhet har allerede oppnådd store seertall. Men nå skyter satsingen fart på nye områder. Med midler fra misjonskollekten åpner det seg nye muligheter for å bidra til å gjennomføre det oppdraget Jesus ga alle disipler.

Resultatet av kollekten, som har pågått i månedene opp mot festen, er gedigent. Over 26,8 millioner har medlemmer samlet inn til Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag for å drive digital misjon. På listen over givere figurerer over 100 menigheter og fellesskap. Kollekten var budsjettert til 25 millioner. Det er representantskapet som beslutter hvilket formål kollekten skal gå til, basert på forslag fremmet av forstanderskapet.

Oppgaven vi har fått av forstanderskapet er å sette menigheten i «Gå derfor ut»-modus, sier Espen Kyllevik. Han er produsent for festen.

– Vi opplever en enorm respons. Mange har ventet på dette. Alle vi snakker med synes det er fantastisk at det vi får høre på hvert møte, og ikke minst sangene våre, nå skal være mye mer tilgjengelig der ute for alle som ønsker å finne det.

Espen Kyllevik. Foto: BCC
Espen Kyllevik. Foto: BCC

Gå derfor ut – digitalt

Helt siden 1912 har bladet Skjulte Skatter hatt månedlige utgivelser. Selv under andre verdenskrig, da papir ble rasjonert, lyktes det å holde produksjonen oppe.

Bladet skulle fungere som en snøplog, «for folk kan ikke se veien», skrev Johan Oscar Smith til sin bror i desember 1911.

Fra begynnelsen hadde bladet mesteparten av sin leserkrets utenfor det som den gang var begynnelsen til menigheten. Johan Oscar Smith oppfordret i tidlige utgivelser til å spre bladet.

Behovet for å kunne se veien, og utbre forkynnelse om et liv i helliggjørelse er høyaktuelt i dag. Tiden er inne for å videreføre den linjen Johan Oscar Smith hadde fra begynnelsen, om å nå ut til flest mulig av de som har et øre for sannheten, også på digitale flater.

Hvor kan vi lese bladet?

Et nytt nettsted for Skjulte Skatter er allerede i produksjon. Innholdet på siden skal være ny og gammel litteratur, medie- og videoinnhold samt studieverktøy, som kan utbre evangeliet og gi opplæring i å leve i helliggjørelse, slik som Bibelen og Paulus ansporer til.

Pengene skal brukes til publisering av digitalt innhold. Betalingsmuren vil fjernes. Det gjør det lettere å finne innholdet, lettere å dele og lettere for søkemotorer å fange opp.

Etter planen vil det nye nettstedet være oppe å gå i løpet av høsten 2024. Vi ser fram til å følge utviklingen her på bcc.no.