17. maifeiring

Feiring av Norges nasjonaldag: Gratulerer med dagen!

Med barnetog, musikk og folkefest feires det i dag over hele landet. Som internasjonalt trossamfunn er det et privilegium å ha hovedkontor i et land der grunnloven sikrer like muligheter og felles verdier.  


Fred og frihet er ikke en selvfølge. Den pågående krigen i Ukraina er en smertefull påminnelse om dette. Da er det godt å ha forankring i troen, der vi har håp om at krig og urettferdighet en dag skal ta slutt for evig.  

Gleden og takknemligheten over å kunne bo i et fritt og fredelig land feires med god grunn av Norges innbyggerne i dag. Den trosfriheten grunnlovsfedrene sikret i 1814, og som lovgiverne har fulgt opp i mer enn 200 år, er verdt å være takknemlige for. Som et resultat av tidligere generasjoners offer og felles innsats har vi et samfunn bygget på frihet, åpenhet og demokratiske verdier, og i det livssynsåpne samfunnet er det plass til alle. 

Som trossamfunn ønsker vi å være en samfunnskapende kraft. Og vi tror at det budskapet Jesus kom med, fører til et liv som i praksis påvirker relasjoner positivt. Både i familie- og menighetsliv, og ellers der vi ferdes i samfunnet.   

Barnas dag 

17. mai er først og fremst barnas dag. I flere av BCCs 19 norske lokalmenigheter markeres dagen med leker og musikk, etter at de lokale barnetogene og skolene har gjennomført sine opplegg. I mange forsamlingshus og lokaler er det pyntet til fest både ute og inne, og nasjonalsanger synges i god tradisjon, gjerne i kombinasjon med menighetens kristne sanger. 

To gode venner som feirer nasjonaldagen sammen med lokalmenigheten i Oslo Follo.
To gode venner som feirer nasjonaldagen sammen med lokalmenigheten i Oslo Follo.

Neste generasjon først 

Nasjonaldagen er en fin anledning til å markere at neste generasjon er framtiden. Tusenvis av frivillige i trossamfunn og organisasjoner legger ned en stor innsats for å gi barn og ungdom et godt fritidstilbud.  

Det er ikke tilfeldig at en stor del av menighetslivet er viet arbeidet for nettopp disse. En del av vårt formål er nemlig å tilby barn og ungdom et positivt og sunt kristent miljø, og skape gode rammevilkår for deres utvikling. Barn skal kjenne seg ivaretatt, elsket og respektert, og her har menighetene en viktig oppgave. 

Vi ønsker gratulerer med dagen og hilser med et par vers fra salmen «Fagert er landet»:  

Fagert er landet du oss gav, Herre, vår Gud og vår Fader!  
Fagert det stig av blåe hav, soli ho sprett og ho glader,  
signar vårt land i nord og sud; såleis di åsyn lyser, Gud, over vårt Noreg i nåde. 

Signa då, Gud, vårt folk og land, signa vårt strev og vår møda,  
signa kvar ærleg arbeidshand, signa vår åker med grøde!  
Gud, utan deg den vesle urt veiknar og visnar, bleiknar burt. Ver oss du ljoset og livet! 

Tekst: Anders Hovden, 1907. Melodi: Melchior Vulpius