BCC deltok på generalforsamling i Norges Kristne Råd

«Å følge Jesus der livet skjer»

Dette var tittelen for generalforsamlingen i Norges Kristne Råd denne uken. Inkludert jubileumsfest for 30 år med økumenikk, ble dette to innholdsrike dager. Fire representanter fra BCC deltok i samlingen.


Samlingen hadde et rikholdig program, men likevel ble det tid nok til gode samtaler. Nytt av året var at kirkesamfunnene med flere delegater kunne invitere med minst en ungdomsrepresentant. Nettopp det å få ungdom engasjert og inkludert i arbeidet gikk igjen i flere av samtalene. Og det å jobbe på tvers av generasjoner var tema i en av panelsamtalene.

Festivalsjef for det tverrkirkelige arrangementet Get Focused, Remi Kleppan, pekte på at ungdommene er avhengig av voksne som er gode mentorer. De kan inkludere dem på en god måte i ungdomsarbeidet med rom for å både prøve og feile. Voksne kan gi gode råd og veiledning til de yngre. Dette kan bidra til å bygge broer mellom generasjonene, samt bygge menigheten for framtiden ved at de unge får kjenne gleden av å bidra til fellesskapet.

30 år med økumenikk

Selve jubileumsfesten lørdag kveld markerte at Norges Kristne Råd (NKR) fyller 30 år i år. Generalsekretær Erhard Hermansen ledet festen, og sammen med tidligere generalsekretærer ga han et spennende innblikk i NKR sin 30-årige historie.

Tros- og livssynsminister Kjersti Toppe talte på generalforsamlingen i Norges Kristne Råd
Tros- og livssynsminister Kjersti Toppe var en av de som deltok i jubileumsfesten, og sa til festdeltakerne at Norges Kristne råd er en tydelig stemme, engasjert i spørsmål som angår alle i samfunnet, og er konstruktive, med gode innspill hun setter pris på. / Foto: Gjermund Øystese

Første generalforsamling som medlemmer

BCC har vært med i Norges Kristne Råd bare noen få av disse årene. Harald Kronstad sier i en av pausene at det var en god og nødvendig beslutning å bli en del av denne paraplyorganisasjonen.

– Dette er vår første generalforsamling som ordinære medlemmer. Det har vært både nyttig og lærerikt å bli en del av dette fellesskapet, sier han.

Kronstad er også opptatt av at tittelen for samlingen løftes fram:

– Det er jo nettopp det å følge Jesus der livet skjer vi er opptatt av, sier han.

– Det er kun ved troskap mot Jesus Kristus i de små hendelser, når livet utfolder seg all sin hverdagslighet, at Gud kan bruke oss til å velsigne og styrke våre med-troende til sann etterfølgelse av han som er veien, sannheten og livet.

Panelsamtale under generalforsamlingen i Norges Kristne Råd
Panelsamtale med representanter fra Norges Unge Katolikker, Den norske kirke, BCC og OKS-kirkene / Foto: Gjermund Øystese

God tone i panelsamtale

Representantene fra BCC deltok både med innlegg og i panelsamtale. Blant annet en samtale om hvilke utfordringer og muligheter det er for det økumeniske arbeidet framover. Fra BCC deltok Berit Hustad Nilsen, sammen med representanter fra Norges Unge Katolikker, Den norske kirke og OKS-kirkene.

– Som det også kom fram i rapporten Kirken sammen i enhet og mangfold, så tror jeg det er viktig å “ta den kaffekoppen”. Det har jeg erfart fungerer, for mange barrierer brytes ned når mennesker møtes. Vi er ulike, og vi har ulike syn på mange ting, men vi må holde den gode samtalen gående, sa Berit Hustad Nilsen.

Berit Hagen Agøy takket av og hedret for den store innsatsen hun har gjort for Norges Kristne Råd gjennom flere år. Her under generalforsamlingen i Norges Kristne Råd
På samlingens siste dag ble Berit Hagen Agøy takket av og hedret for den store innsatsen hun har gjort for NKR gjennom flere år. Per Anders Sandgren fra Svenska Kyrkjan ble valgt inn som ny styreleder.
BCCs representanter sammen med generalsekretær i NKR, Erhard Hermansen under generalforsamlingen i Norges Kristne Råd
BCCs representanter sammen med generalsekretær i NKR, Erhard Hermansen

Hva er økumenikk?

Økumenikk er samarbeid mellom kirker, kristne trossamfunn og organisasjoner både i Norge og internasjonalt.

Dette er Norges Kristne Råd:

  • Et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn, med Bibelen som kilde, som tilber og bekjenner én Gud – inspirert av Jesu bønn: «Må de alle være ett»
  • Har 24 medlemssamfunn og 5 tilsluttede økumeniske organisasjoner
  • Som økumenisk organisasjon skal Norges Kristne Råd være:
  • et møtested for kristne kirker og trossamfunn
  • en arena for å bygge gjensidig forståelse og respekt
  • et redskap for samhandling i kirke og samfunn
  • en serviceorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn

kilde: norgeskristnerad.no