Høringsinnspill om ytringsfrihet skaper debatt

Det er NRK i Vestfold og Telemark som har intervjuet BCC om hvorfor vi mener det trengs bedre vern om minoriteters ytringsfrihet i møte med NRK som allmennkringkaster.


BCC har satt fokus på temaet hvordan staten skal sikre at statlige tilskudd, som går til NRK og andre mediehus, skal bidra til at staten etterlever sin forpliktelse til å sikre alle ytringsfrihet. Ytringsfrihetskommisjonen foreslo å etablere et ytringsfrihetsråd, og i den forbindelse påpekte BCC at et slik råd kanskje også kunne få mandat til å vareta minoriteters ytringsfrihet i møte med media. Dette mener NRK er helt unødvendig.

Trond Eivind Johnsen fra BCC kommenterer i intervjuet høringsinnspillet om ytringsfrihet som BCC Norge har sendt til regjeringen, om at det mangler vern for minoriteters ytringsfrihet i møte med statskanalen: 

– Vi opplevde en mobbementalitet mot BCC, det er et produkt av journalistikken, og det synes vi er veldig ugreit, sier Johnsen.  

Utfordringen er at få er villige til å ta den egentlige debatten, som handler om hvorvidt «upopulære» minoriteter reelt sett har ytringsfrihet.

NRKs etikkredaktør, Per Arne Kalbakk, avfeier kritikken fra BCC med å vise til at PFU ikke fant noe å sette fingeren på i selve episoden, og bagatelliserer at NRK ble felt «for et kommentarfelt». Realiteten er at NRK ble felt for å ikke redigere den flom av hat og hets som kom i kommentarfeltene – som en direkte konsekvens av NRKs egen journalistikk.

Sporer vekk fra poenget

Kalbakk sporer altså raskt vekk fra det som er poenget, og konkluderer med at «Det vi lærte av dette er at vi er mer restriktive med hva vi legger ut på Facebook.»

En skulle tro at etikkredaktør for statens egen allmennkringkaster hadde interesse for å debattere hvordan redaktørstyrte medier, og spesielt NRK, bidrar til å fremme minoriteters rettigheter, men i stedet opplever vi at pressens selvdømmeorgan, PFU, blir holdt fram som en «bekreftelse» på at NRK har gjort alt riktig.

Det saken egentlig handler om

Fortsatt ser det ut til at NRK nekter å ta inn over seg at de har gått i bekreftelsesfellen og fremmet historier som de ikke hadde faktisk grunnlag for. Og reaksjonene på BCCs høringsinnspill viser tydelig at NRK ikke ønsker å ta i den egentlige tematikken. Noe som i realiteten betyr at det er høyaktuelt.

Som bakgrunn til å forstå hvordan det ble jobbet i kulissene hos NRK Brennpunkt før den omstridte dokumentaren «Guds utvalde – Smiths venner» kom på lufta, anbefaler vi å lese boken «Ytringsfrihet eller statsfinansiert mobbing?». Den er skrevet av Dag Christensen, som har et langt liv i mediebransjen bak seg.