Sommerkonsert BCC - Foto: Andreas Lehmann

Takk for frivillig innsats gjennom hele 2022

Ildsjeler fra ulike lokalmenigheter har vært med å gjøre en forskjell, til glede for de andre, gjennom hele 2022. Vi er takknemlige for hver eneste frivillig som bidrar til å gjøre fellesskapet til et godt sted å være.


Dugnad – en norsk tradisjon 

Våren 2004 ble ordet «dugnad» kåret til Norges nasjonalord. Ordet stammer fra norrønt dugnaðr som betyr «hjelp, god gjerning, kraft», og er et felles utført, ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet.

I BCC er frivillig arbeid en viktig bærebjelke for å få gjennomført lokale og sentrale satsinger. Denne innsatsen strekker seg langt utover den norske grensen. Mange trosfeller over hele verden har et brennende engasjement, og stiller opp på hver sin måte. Noen bidrar mye, andre mindre, alt etter det man har evner, anledning og muligheter til. Det er en kraft som til sammen kan utrette mye.

Arrangementene gjør seg ikke selv

I løpet av 2022 er det blitt arrangert åtte internasjonale stevner og tre ungdomscamper på konferansesenteret Oslofjord i Sandefjord kommune.

Frivillige som underholder med show for barna under Pinsestevnet 2022.
Frivillige som underholder med show for barna under Pinsestevnet.

I flere måneder før hvert arrangement er det frivillige som har planlagt og forberedt alt fra aktiviteter, dekor, musikkinnslag og innholdsproduksjon til festkvelder, møter og konserter. Det legges ned en enorm innsats i dette forarbeidet, og når stevnet eller campen starter, står rigg og selve gjennomføringen for tur.

Lokalmenighetene bidrar med ressurser til matutlevering, crew og vakter. I løpet av arrangementet er det ofte opp- og nedrigg av ulike aktiviteter, og her er det stort behov for mange villige hender.

Frivillig filmfotograf i storskjermproduksjon og TV-sending for BCC
Vi har både faglærte og ufaglærte filmfotografer som bidrar frivillig under stevner og arrangementer for BCC.

Verdifulle TV-sendinger til hele verden 

Et stort teknisk crew samarbeider stille i kulissene for at medlemmene verden over skal få direktesendte TV-sendinger fra møter i konferansesalen på Oslofjord. Her er det mange unge talenter som bidrar med teknisk produksjon både i forkant, under og etter sendingene. Mange av disse får verdifull erfaring og kompetanse som de kan ta med seg videre inn i arbeidslivet.

Frivillig produksjonsmedarbeider, Mia Eline Borch Lorentzen
Mia Eline Borch Lorentzen (24)

Personlig elsker jeg å være en del av produksjonsteamet til BCC, da jeg får lov til å gjøre noe jeg synes er utrolig gøy, og samtidig kan jeg, sammen med resten av teamet, være med til å få budskapet til BCC ut til enda fler en de som bare er på stevnet. Jeg føler meg egentlig utrolig heldig som får lov å bidra frivillig med noe jeg elsker.

Frivillig fotograf, Didrik Baak
Didrik Baak (20)

Det å fotografere under arrangementene kan være hektisk, men det er samtidig veldig givende og gøy å kunne være med. Jeg bidrar gjerne frivillig med fotografering fordi jeg ønsker å støtte BCC og alt arbeid som blir gjort. Samtidig tror jeg at fotografering kan hjelpe til med å formidle stemningen og samholdet som er på arrangementene.

Frivillige tolker sendingene simultant til ca. 20 språk.
Sendingene tolkes simultant til ca. 20 språk. Her fra den franske «tolkeboksen».

Frivillige simultanoversetter møtene til 20 språk 

Ikke alle medlemmer har mulighet til å være fysisk til stede på hvert stevne. Med hjelp fra et titalls frivillige tolker som oversetter simultant, kan medlemmene livestreame sendingene fra BrunstadTV der hvor de er. På den måten samler stevnene langt flere enn bare de fysiske deltakerne, og har fått stor betydning for enheten i menighetene rundt om i verden.

Takk for innsatsen og riktig god jul! 

kilder: wikipedia.org