Frivillighetens dag 2022

Frivillighet gir verdi tilbake

I dag er det FNs internasjonale dag for frivillighet, samtidig som Frivillighetens år 2022 feires med brask og bram i Norge. Vi oppfordrer til å markere dagen 5. desember ved å dele bilder og skrive noe fint om noen du kjenner og som bidrar med frivillig innsats.


Samfunnsnyttig verdiskapning

Den innsatsen som legges ned hver eneste uke gjennom hele året utgjør til sammen en enorm samfunnsnyttig verdi. I Norge bidro frivillig arbeid med en verdiskapning tilsvarende svimlende 78 milliarder kroner i 2018, ifølge SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020.

78% av befolkningen er medlem i minst en organisasjon, og nesten 50% er medlem i minst to. I Norge har BCC nesten 9.000 medlemmer, og vi er vi stolte av at mange av dem bidrar til en aktiv frivillighet. Vi ser nestekjærlighet vise seg i praksis, noe som i tillegg til den samfunnsnyttige verdien, gjør en stor forskjell for enkeltpersoner i alle aldre. Både for de mange som opplever å bli hjulpet av frivilligheten, men også for de som yter selv. De opplever at det gir verdi i livet når en gjør noe for andre.

Hva er du takknemlig for?

Tenk gjennom hva du er takknemlig for, og del det. Kanskje er en av disse situasjonene gjenkjennelig for deg? Du er takknemlig for: 

  • de frivillige som har forberedt både aktiviteter, mat og sang til seniortreffet.
  • de som handler eller lager mat for deg, i en litt vanskelig periode.
  • den mentoren som inviterer på pizza etter lørdagsdugnad.
  • de som har forberedt opplegg for kvelden i ungdomsklubben.

Listen over kunne vært mye lengre. Vi oppfordrer både enkeltmedlemmer og lokalmenigheter til å markere at de setter pris på den frivilligheten som gjøres i menigheter og ungdomsklubber over hele verden.

Frivillig innsats for barn og unge i lokalmenigheten BCC Oslo Follo

Frivillighetens år 2022 – frivillig innsats er undervurdert

I anledning frivillighetens år har Norges Kristne Råd laget en intervjuserie med frivillige som bidrar med tid, krefter og evner for å velsigne andre. …