Hva synes du om givertjenesten?

I disse dager leverer medlemmene inn gavebrev som setter rammen for lokalmenighetenes budsjett for neste år. Vi har spurt fem medlemmer hva de synes om givertjenesten.


November er en viktig måned for givertjenesten; for aller første gang leverer alle medlemmer og trosfeller i hele verden gavebrev for hvor mye de kommer til å gi neste år. Lokalmenighetene jobber nå på høytrykk for å få oversikt over budsjettene og svare på spørsmål fra medlemmene.

Digitale gavebrev engasjerer medlemmene

Digitale gavebrev - givertjenesten BCC
Skjermbilde fra budsjett-appen onsdag 23.11.22

Budsjetteringen er en åpen prosess. Via et IT-verktøy gir medlemmene gavebrev digitalt. Her er det oversikt over egne bidrag, og de kan følge med på hvor mye som har kommet inn, hvor stor deltakelsesprosenten er, og finne svar på aktuelle spørsmål.

Og dette er noe som får medlemmene til å engasjere seg. Denne uken sendte Rune Bratlie fra lokalmenigheten i Oslo og Follo en personlig videohilsen ut på en informasjonsgruppe for medlemmer, der han oppfordret alle til å få sendt inn gavebrev.

Hvorfor engasjerte du deg og sendte videoutfordring til lokalmenigheten?

Rune om givertjenesten
Rune (44)

– Jeg så at det gjensto en del for å komme i mål med budsjettet, så jeg tenkte at her kan jeg bidra med litt inspirasjon. Personlig blir jeg mer og mer glad for den nye modellen, og jeg gir virkelig med glede. Jeg er takknemlig for å være en del av menigheten og det tilbud det er til barn og unge.

Reaksjoner fra medlemmer

Gjennom givertjenesten sikrer altså lokalmenighetene en bærekraftig økonomi, slik at både givere og lokalmenigheten kan oppleve forutsigbarhet. Vi har hørt med noen medlemmer fra ulike lokalmenigheter om hva de mener om prosessen.

Rune om givertjenesten
Rune (28), BCC Sørlandet

– Jeg synes det er veldig fint at vi får litt forutsigbarhet og hva menigheten kan bruke penger på hvert år. Det at vi kan bli enige om et budsjett styrker eierskapet mitt til det jeg er med på. Tidligere har det gått mye krefter til å finne et aktivitetsnivå som passer til et varierende gavebidrag, så det er skikkelig fint at vi kan bli enige om et budsjett for det neste året, og tar hver vår del etter evne.

Hanna om givertjenesten
Hanna (44), BCC Grenland

– Det er en stor endring som krever informasjon og oppfølging på flere plan, og det opplever jeg at vi har fått. Som i samfunnet ellers så fordeles byrdene etter bæreevne, og det tror jeg er veien å gå. For oss personlig vil det kreve endring i hvordan vi tenker og prioriterer, men det er vi innstilt på å få til, fordi dette er en bedre løsning totalt sett.

Raymond om givertjenesten
Raymond (60), BCC Oslo og Follo

– Det har vært en veldig klar prosess, med tydelig informasjon, motivasjon og brennende engasjement. Jeg syns den nye modellen for å gi er rettferdig og god, det styrker økonomien og gir menigheten rom for å drive med all sin nødvendige virksomhet.

Synnøve om givertjenesten
Synnøve (42), BCC Molde

 – For meg og oss har prosessen med å gi gavebrev blitt oppfattet som veldig god. Vi fikk god informasjon i forkant, både i fellesmøter og individuelt. Modellen legger til rette for at alle kan yte etter evne, noe som er mer rettferdig.

Hva er givertjenesten?