Barn og ungdom trenger gode rollemodeller å se opp til

Ungdom trenger gode rollemodeller å se opp til

Barn og ungdom er fremtiden, og de trenger å lære å ta gode valg og stå på egne ben. Samtidig vokser de opp i et komplekst verdensbilde, med krig, kriser, sosiale medier, rus og mobbing. Da trenger de også støttespillere og gode forbilder å se opp til.


I BCC Tønsberg holdes det jevnlige samlinger for unge voksne som arbeider med barn og ungdom. Onsdag forrige uke kom rundt 120 av disse mentorene sammen for trosoppbyggelse, samarbeid og utveksling av erfaringer rundt barne- og ungdomsarbeidet lokalt.

Mentorer som vil det godt for barn og unge

Samlingene belyser målet med mentorarbeidet; ønsket om at barn og unge kan føle trygghet og omsorg, og det krever mentorer som selv er forbilder i den kristne troen. Her har mentorene et forum hvor de kan snakke om aktuelle temaer rundt arbeidet for og med de unge, både innenfor pedagogisk opplegg og trosinnhold.

Monica Bendixen, frivillig mentor for ungdom
Monica Bendixen. Foto: BCC

– Jeg synes det er viktig at vi mentorer kommer sammen og blir inspirert til å gjøre det vi kan for barna og ungdommen: Vi trenger å dele erfaringer og utfordringer slik at vi kan gjøre ting bedre, sier Monica Bendixen. Hun er frivillig mentor for ishockey-gruppen.

Godt samarbeid med foreldrene

Flere foreldre var også til stede og var med å bidra med sitt perspektiv. De både oppmuntret og uttrykte stor takknemlighet for innsatsen som gjøres lokalt av mentorene, og ga råd og oppmuntring for det videre arbeidet.

Etter samlingen var det tid for å planlegge og jobbe med målsettinger i mindre grupper, mens kaffe ble servert. Her ble det jobbet målrettet om hvordan aktivitetstilbud kan justeres og forbedres til det beste for de unge.

Samling med frivillige mentorer og rollemodeller for barn og ungdom.
En del av mentorarbeidet er også å ha fokus på at alle skal ha mulighet til å være med på ungdomscamp i Brunstad Ungdomsklubb. Foto: BCC
Niklas Christensen, frivillig mentor for ungdom
Niklas Christensen. Foto: BCC

Niklas Christensen er også en av mentorene tilstede, og sier at:

–Mentorsamlingene er noe som vekker oss. Når vi blir minnet om hvor viktig dette arbeid er, så får jeg lyst å gjøre det så godt jeg bare kan.

Nestekjærlighet i praksis

Barn og unge er fremtiden, og det å ha gode forbilder som velger å bruke tid og krefter på å gjøre noe godt for andre, vil unektelig gjøre inntrykk på barna og ungdommene som opplever dette. I en verden preget av konflikt og usikkerhet er det å vise nestekjærlighet i praksis noe av det beste vi kan lære neste generasjon.