Retter feil i lærebok etter å ha brukt NRK Brennpunkt som kilde

Kommuneforlaget retter feil i lærebok som brukes ved universiteter og høyskoler, etter lengere dialog. – Det er alvorlig at påstander uten rot i virkeligheten blir satt på trykk, med NRK Brennpunkt som kilde, sier styreleder i BCC Norge.


For nesten et år siden rettet BCC sterk kritikk mot læreboken «Sveket I» av forfatter Kari Killén. Bakgrunnen var at studenter i barnevernspedagogikk gjorde oss oppmerksom på feilen de ble presentert for i undervisning.  

Læreboken inneholdt drøye påstander om at barn i BCC utsettes for alvorlige psykiske overgrep. Forfatter Killén bruker NRK Brennpunkts omstridte dokumentar «Guds utvalde» som kilde for påstanden, mens den aktuelle episoden ikke omtalte barn eller oppvekst i BCC. 

– Vi fikk inn flere bilder av den aktuelle siden i boken, og flere studenter var opprørte over å lese slikt på trykk når de selv er en del av trossamfunnet, og de har valgt en utdannelsesretning som nettopp har til hensikt å lære om å ta vare på barn på en god måte, sier Berit Hustad Nilsen, styreleder i BCC Norge.

Medlemmer reagerte på NRK Brennpunkts framstilling 

Den omstridte episoden fra NRK Brennpunkt «Guds utvalde – Smiths venner» skapte høye bølger i 2020. Hundrevis av BCC-medlemmer gikk på barrikadene og bestred det feilaktige inntrykket den skapte, som rammet tusenvis av barn, ungdommer og foreldre som tilhører trossamfunnet. 

– Vi mener dette bare er nok et eksempel på hvor fatalt det er når både journalister og redaksjoner ikke utøver sitt virke med en viss grad av kritisk søkelys på eget arbeid, men blander sammen ulike retninger i såkalt sannhetssøkende journalistikk, sier Hustad Nilsen og fortsetter:  

– Det etterlatte inntrykket skader både personer og organisasjoner over lang tid. Men det som er enda verre er at en anerkjent fagperson ikke skiller på forskning og TV-dokumentarer, for kravene til kvalitet i en dokumentar er som kjent langt lavere enn i forskning.  

Aktivt forebyggende arbeid gjennom flere tiår 

BCC har gjennom flere tiår arbeidet aktivt for å forebygge enhver form for overgrep eller grenseoverskridende adferd, og har en uttalt visjon om at alle barn skal kunne se tilbake på en god og trygg barndomstid i menigheten, uavhengig av hva de velger senere i livet.  

Foreldre og ungdomsarbeidere i BCC bruker både tid og krefter på å skape trygge hjem og trygge menigheter. Barn ses på som en stor berikelse, og det er både plass og tid for dem i menighetene.  

– En slik påstand fra en anerkjent fagperson som Kari Killén rammer derfor ekstra hardt, og vi setter pris på at Kommuneforlaget nå har sendt beskjed om feilen til alle høyskoler og universiteter som bruker boken, sier Hustad Nilsen.  


Dette er Kommuneforlagets korrigering i brevet til universiteter og høyskoler: 

Til …. som bruker Sveket I (Kari Killén, 6. utg., 2021) 

KF informerer om at vi vil korrigere et avsnitt i neste opptrykk av Sveket I (6. utgave). Det gjelder side 63: 

«NRK Brennpunkt har satt søkelyset på barns og ungdoms erfaringer med å vokse opp i isolerte trossamfunn, som Smiths venner, Jehovas vitner og Guds menighet. Dokumentasjonen viser at barna utsettes for alvorlige psykiske overgrep (NRK Brennpunkt, 2020)»  

Dette endres til  

«NRK Brennpunkt har satt søkelyset på barns og ungdoms erfaringer med å vokse opp i isolerte trossamfunn. Dokumentasjonen viser at enkelte barn opplever at de har blitt utsatt for negativ sosial kontroll (NRK Brennpunkt, 2020).»  

LES OGSÅ: