Medlemsvilkår skaper oppmerksomhet

Harald Kronstad og Bjørn Nilsen fra forstanderskapet svarer på spørsmål om medlemskap, og trekker på smilebåndet av at det gjøres forsøk på å lage konflikt av noe som har vært kjent i over 120 år.


Inne i en tilhenger ombygget til et mobilt podcast-studio er det tett, men trivelig. Her har programleder Ulrikke Andresen lagt opp til en god samtale om medlemskap i BCC Norge, og vilkår for dette.  

I podcasten, som henvender seg til de som vil være med å drive menigheten framover, blir to representanter fra forstanderskapet spurt om prosessen med innmelding av alle de nesten 9.000 medlemmene i Norge.

Er du overrasket over at det skaper oppmerksomhet?

– På mange måter, det er jo ikke hver dag man slåes opp på første side i Vårt Land, svarer Harald Kronstad. Han legger til at det likevel blir litt komisk, når det har vært slik fra tidenes morgen, at ekteskapet er mellom en mann og en kvinne. – Det er en tydelig profil som vi står for.

I vår menighet har det vært godt kjent i over 120 år, både for medlemmer og andre; det er ikke noe nytt i 2022.

Redaksjonelle artikler om medlemsvilkår i BCC
Noen av artiklene som har blitt delt i kristen dagspresse om BCCs medlemsvilkår.

Bjørn Nilsen poengterer at det er en trygghet å ha beskrevet vilkår for medlemskap som er forankret i de rettigheter vi har i Grunnloven, og Harald Kronstad legger til:

– I Norge er vi veldig heldige at vi har den religions- og trosfriheten som vi har, vi har retten til å samles om vår tro. Så når samfunnet har lagt så godt til rette for det, så er det en glede for oss å kunne ha tydelige medlemsvilkår som viser veldig tydelig både for samfunnet og innad i menigheten, at vi har plikter og rettigheter.

Å lese vilkårene og trosgrunnlaget er noe som engasjerer medlemmene. Statistikk fra nettsiden viser at det er lang lesetid på dokumentene.

Kan man bli ekskludert?

Ulrikke spør om hvorfor det egentlig er nødvendig med vilkår for medlemskap. Og kan det ikke se litt hardt ut når man skriver svart på hvitt at man kan bli ekskludert?

Bjørn Nilsen minner om det livet vi forkynner, oppfordrer til, og lever i menigheten er det Jesus lærte oss, nemlig å ta opp vårt kors hver dag og fornekte oss selv. Men hvis man ikke vil det samme, så er ikke menigheten stedet:

– For alle oss som lever dette livet, så er det jo ikke noe problem, for det er jo det som er formålet egentlig, sier Nilsen.

– Du kan ikke drive SV-politikk i Høyre, det skjønner vi. Da må du forlate SV og gå over til Høyre. Vi har en klar profil, denne er beskrevet i trosgrunnlaget, dette er beskrevet i medlemsvilkårene.

Han mener at dette i all hovedsak vil gi seg selv. Så når det gjelder eksklusjonsparagrafen sier Nilsen: jeg håper det blir veldig sjelden, ja at vi aldri kommer til å gjøre oss bruk av dem. – Det er en siste utvei, legger Kronstad til.

Å være med å utvikle BCC til det bedre

Til slutt blir 78-år gamle Nilsen spurt om hva det er som motiverer ham til å henge med på den rivende utviklingen som pågår i BCC.

– Da vil jeg ta dine egne ord i bruk, svarer han programlederen med et smil. «Folk som vil være med å videreutvikle BCC til det bedre» – jeg er en av dem.

Når Nilsen snakker om menighetens utvikling, blir han engasjert, både for å gjennomføre beslutninger som er tatt av fellesskapet, og for den utviklingen han ser hos ungdommen.

– Se hva som skjer, se på ungdommen som blir så begeistret, se hva Gud gjør, sier Nilsen og fortsetter: – Det ser vi i menigheten; Guds rike får mer og mer gjennomslag, det blir mer kraft over det riket, fordi Guds Ånd driver Guds barn.

BCCs formål er å:

  • fremme den kristne tro slik den framkommer i BCC-forbundets trosgrunnlag, blant alle mennesker, og lære dem som ønsker det å holde alt det Jesus har befalt
  • fremme kristendommens rammevilkår og anseelse i samfunnet
  • tilby barn og ungdom et positivt og sunt kristent miljø, og skape gode rammevilkår for barn og ungdoms personlige, åndelige og sosiale utvikling