Frivillig innsats for barn og unge i lokalmenigheten BCC Oslo Follo

Frivillighetens år 2022 – frivillig innsats er undervurdert

I anledning frivillighetens år har Norges Kristne Råd laget en intervjuserie med frivillige som bidrar med tid, krefter og evner for å velsigne andre. Les intervju med Ellen - en ildsjel som ukentlig tilbringer tid og bidrar med frivillig innsats for barn og unge.


Frivillighetens år skal kaste lys over den viktige innsatsen som legges ned i organisasjoner over hele landet. Og nettopp frivilligheten en viktig bærebjelke i vårt trossamfunn, hvor mange hundre unge og eldre bidrar med sine gaver og talenter for å berike menighetslivet.

Frivillig innsats for tweens

På Norges Kristne Råds hjemmeside kan du lese intervju med Ellen, en av dem som ønsker å bidra til et godt tilbud for tweens; de som er i overgang mellom barne- og ungdomsalder. Hun forteller om sine tanker rundt frivillighetens år, og om hennes motivasjon for å bidra:

– Personlig er jeg veldig glad i mennesker, og jeg både lærer og får mye av å være med i frivillig arbeid. Og så er det lite som måler seg med å se gløden i øynene på en 11-12 åring. 

Frivillig innsats for barn og unge i lokalmenigheten Oslo Follo.
Fra «tweens-samling» i lokalmenigheten Oslo Follo. Foto: BCC
Frivillig innsats for barn som deltar på tweens-samling i lokalmenigheten Oslo Follo.
Barna løser oppgaver sammen på samlingen. Foto: BCC

Hva er frivillighetens år?

I 2022 skal viktigheten av frivillig innsats som utføres i de ulike medlemsorganisasjonene fremmes. Frivillighet Norge har ansvaret for denne markeringen, og tre hovedmål er sentrale for året:

  • Få flere med i frivilligheten
  • Senke terskelen for å delta med frivillig innsats
  • Synliggjøre frivillighetens betydning for den enkelte og for samfunnet