Velkommen til nye styremedlemmer i BCC Norge

To nye styremedlemmer ble valgt til sentralstyret, og sittende styreleder Berit Hustad Nilsen ble valgt for en ny periode, da landsmøte ble avholdt i BCC Norge forrige uke.


Det nye styret ble valgt inn med overveldende flertall, og ble ønsket varmt velkommen i landsmøtet.

– Vi er veldig fornøyde med å få Emilie A. Larsen og Thorstein Baardsen inn i styret for BCC Norge, de er flinke i sine fag og ikke minst så er de engasjerte for menighetens formål, sier Berit Hustad Nilsen.

De har begge erfaring fra styrearbeid i sine lokalmenigheter, henholdsvis i BCC Eiker og BCC Stavanger. Emilie A. Larsen har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og jobber til daglig som advokat. Thorstein Baardsen har utdannelsen innen økonomi og administrasjon og lang erfaring fra lederstillinger innen bank og finans.

BCC Norge har til formål å samarbeide med lokalmenighetene om å fremme den kristne tro og kristendommens rammevilkår i samfunnet, og skal inspirere og legge til rette for en god og tillitsvekkende menighetsdrift både nasjonalt og lokalt.

Emilie A. Larsen. Foto: BCC

– Jeg gleder meg over å kunne være med å bidra til at BCC representeres i det norske samfunnet som et sunt og trygt trossamfunn med engasjerte menigheter og medlemmer som brenner for et felles kristent formål, slik jeg også har opplevd BCC gjennom alle år, sier Emilie A. Larsen.

– Det som motiverer meg spesielt er muligheten til å bidra bredt med å tilrettelegge for at driften av lokalmenigheter er ryddig og effektiv slik at det er gode vilkår for utvikling og vekst, sier Thorstein Baardsen.

Thorstein Baardsen. Foto: BCC

Takk for innsatsen til avtroppende styremedlemmer

Finn Å. Ødegård og Trond Eivind Johnsen ble takket for innsatsen gjennom flere år. De er med videre, men i andre oppgaver for den sentrale organisasjonen i det internasjonale BCC-forbundet.

– Både Finn Åge og Trond Eivind har gjort en solid innsats disse årene, noe vi setter veldig stor pris på, sa Hustad Nilsen til landsmøtet.

– I denne perioden har vi hatt noen tøffe tak med urettferdige og uriktige påstander om vår økonomi, og det har vært medieomtale som aldeles ikke gjenspeiler hvem vi er eller hva vi driver med. Men vi har stått sammen skulder til skulder og løst de utfordringer vi har møtt, sier Hustad Nilsen.

Ødegård bekrefter også at det til tider har vært krevende, særlig med utfordringer i spennet mellom hva som faktisk har skjedd i BCC, og hva noen påstår har skjedd i vår organisasjon.

Finn Åge Ødegård. Foto: BCC

– Jeg har opplevd at organisasjonen og våre medarbeidere på alle plan arbeider og lever i tråd med BCC sine verdier, det gjør at jeg har stor tro på fremtiden for trossamfunnet vårt, sier Finn Å. Ødegård og fortsetter:

– Dette har vært et givende og spennende verv å ha, og det sammenfaller med min personlige hjertesak. Jeg har blitt kjent med mange gode, engasjerte og flinke mennesker i inn- og utland som frivillig bidrar for BCC og lokalmenighetene.

– Å få bryne seg på vervet som styremedlem for et trossamfunn har vært en spennende reise. Det har ikke manglet på faglige utfordringer, og jeg har fått oppleve mange interessant sider både ved samfunnet vi er en del av, det kristne landskapet i Norge, og trossamfunnet jeg er en del av, sier Trond Eivind Johnsen.

Trond Eivind Johnsen. Foto: BCC

Avtroppende styremedlemmer ble takket med varm applaus fra landsmøtet, og sa at de ser fram til videre samarbeid med BCC Norge og alle de andre lokalmenighetene.

Trond Eivind Johnsen og Finn Åge Ødegård ble takket for innsatsen gjennom flere år. Foto: Kristijan Sokac