Truet styreleder. Nå er han dømt til 18 måneders fengsel

En nederlender ble i dag dømt til 18 måneders fengsel for trusler, utpressingsforsøk og ærekrenkelser mot flere organisasjoner og personer med relasjon til BCC, inkludert den norske styrelederen Berit Hustad Nilsen.– Det har vært en krevende periode både for oss som organisasjon og for flere av oss personlig, sier Berit Hustad Nilsen. Hun og flere er blitt trakassert via nettet og i tillegg personlig truet over lengre tid.

Utpresseren Marcel Vrinssen, som ble arrestert i Spania i slutten av september 2021, har ingen relasjon til trossamfunnet. Han ble utlevert til Nederland noen dager senere, og har sittet i varetekt siden da. Under rettssaken, som fant sted 2. juni i år, kom det fram at han tidligere er dømt og har sonet fengselsstraffer på til sammen mer enn ti år for blant annet våpenbruk, brannstiftelse, voldsbruk og grove trusler. Han skal selv ha oppgitt å være medlem av et beryktet motorsykkelmiljø i Nederland som også har avdelinger i Norge.

Pengeutpressing, trusler og brannstiftelser

Året da BCC første gang ble kontaktet med et utpressingskrav på 850.000 euro, var 2016. Ved manglende betaling ville angivelig omdømmeskadelig informasjon, som ifølge avsender kom fra Jonathan van der Linden, havne i hendene på pressen. Samme år ble Van der Linden avslørt for omfattende bedrageri mot sin kristne arbeidsgiver. Først i 2020 ble Van der Linden dømt til å betale tilbake de 80 millioner kroner han hadde bedratt, og nylig ble han idømt straff på 2,5 års fengsel.

I perioden mars 2016 til september 2021 mottok BCC og en rekke andre organisasjoner og personer flere hundre e-poster og meldinger, mange av disse av grovt truende art og under flere forskjellige identiteter. Vrinssen, som altså tidligere er dømt for brannstiftelse, ga i kommunikasjon med BCC inntrykk av å ha kjennskap til en «pyroman» knyttet til den store brannen på Nordli i Follo i desember 2015. Bygget som den gangen ble totalskadet i brann, ble tidligere benyttet som kontor for BCC, og for tidligere styremedlem Bernt Aksel Larsen, som også bodde i et annet hus på eiendommen. Larsen opplevde senere at et bygg på en annen eiendom han oppholdt seg brant ned til grunnen. Politiet fant ikke brannårsaken i noen av de to tilfellene, mens flere alvorlige hendelser fulgte.

Truslene fra Vrinssen ble oppfattet som voldstrusler, herunder at medlemmer fra beryktede motorsykkelmiljø skulle komme på døra både ved BCCs hovedkontor og til enkeltpersoner. Han opprettet også et nettsted der BCC og flere organisasjoner og personer, ble svertet og truet på det groveste.

– Rett før et av BCCs største internasjonale arrangementer kom det meldinger om «big bang» og «overraskelser» utplassert på våre store samlingssteder, med trusler om at hvis vi ikke betalte, så ville ødeleggelsene gjøre at det «ville ta lang tid å bygge opp igjen», sier Hustad Nilsen.

Trond Eivind Johnsen, styremedlem i BCC Norge. Foto: BCC

Styremedlem i BCC Norge, Trond Eivind Johnsen, har fulgt saken tett, og er overbevist om at det var noen som sto bak Vrinssens pengeutpressing og trusler gjennom lengre tid.

– Vi er selvsagt glade for at nederlandske myndigheter har tatt dette så alvorlig og at han nå får sin straff. Vi er likevel bekymret over at det ikke ser ut som at man har kommet til bunns i hvem som sto bak Vrinssen, sier Johnsen.

Hvem betalte for oppdraget?

Under rettssaken i juni i år, fokuserte dommeren blant annet på Vrinssens motivasjon, og pekte på at Vrinssen tilsynelatende ble betalt for å skrive om BCC på nettstedet han hadde opprettet. Dommeren trakk i den forbindelse inn det at nederlenderen Ben van Wijhe hadde sørget for betaling av Van der Lindens advokat, som blant annet ble brukt til å sverte ledende profiler i BCC og andre organisasjoner. Vrinssen benektet under rettssaken at han ble betalt for å skrive på nettstedet, men i tidligere politiavhør har han forklart at han kommuniserte med Ben van Wijhe og publiserte informasjon fra ham på sitt nettsted.

NRK-kilder og krevende forhold

Ben Van Wijhe var sammen med den nå straffedømte Jonathan van der Linden blant hovedkildene i NRK Brennpunkts dokumentar «Guds Utvalde». Førstnevnte er av det israelske paramilitære selskapet Psy-Group beskrevet som deres klient i forbindelse med en stor påvirkningsoperasjon mot BCC.

Jonathan van der Linden i NRKs omstridte program. Foto: Skjermdump NRK TV.

Sammen med blant annet Oscar Floor, som siden høsten 2016 har vært engasjert i driften av flere BCC-kritiske Facebook-sider, var han også engasjert i forberedelser til vitneavhør av BCC-profiler i straffesaken mot Van der Linden. De sto for koordinering av pressedekningen i forbindelse med vitneavhørene, og det viser seg at van Wijhe i denne sammenhengen kommuniserte tett med NRK Brennpunkts journalister og hadde detaljert kjennskap til deres planer.

– Vi har opplevd alt dette som en koordinert aksjon. Først opplevde vi at informasjon vi sendte til NRK havnet tilbake hos miljøet rundt Psy-Group. Så kom det i 2020 en ekstremt truende henvendelse fra Vrinssen på samme dag som vi fikk en henvendelse fra NRK med grunnlag i informasjon fra samme kilde, sier Hustad Nilsen. – Vi måtte skjerpe sikkerheten hos oss, og det ble veldig krevende å skulle stille opp for NRK midt i det vi opplevde, noe vi møtte liten forståelse for hos statskanalen, sier Berit Hustad Nilsen.

På dette tidspunktet var identiteten til Vrinssen kjent, men han var enda ikke blitt lokalisert og arrestert av politiet.

 – Han var senere påfallende interessert i et nettsted «jvlreport», som inneholdt informasjon om Ben Van Wijhe, og tilbød på et tidspunkt at vi kunne slippe å betale noe som helst hvis vi sørget for at dette nettstedet ble tatt av nettet. Samtidig fikk vi brev fra Van Wijhes advokat med akkurat samme krav, til alt overmål med NRK Brennpunkts journalist i kopi, sier Johnsen. – Dette var for oss veldig merkelig, da vi ikke hadde noe med det aktuelle nettstedet å gjøre og heller ikke visste hvem som sto bak det.

Tilbød å stoppe pressen mot betaling

I perioden siden mars 2016 har det flere ganger gjennom ulike kanaler kommet tilbud fra personer NRK benyttet i arbeidet med «Guds Utvalde» om at den negative oppmerksomheten fra pressen ville stanse dersom det ble betalt større pengebeløp. Marcel Vrinssen har ved flere anledninger gitt tilsvarende tilbud. Det er også blitt tilbudt at vitneavhør av BCC-profiler i straffesaken mot Jonathan van der Linden kunne snus til å bli «vennlige».

– BCC har selvfølgelig aldri betalt eller på annen måte imøtekommet slike krav, og opplevde det både betenkelig og skremmende at de ga inntrykk av å ha pressen «i sin hule hånd», sier Johnsen.

BCC og personer relatert til BCC har de siste årene opplevd flere branner, trusler, falske beskyldninger om grove kriminelle forhold, falske anmeldelser, hærverk og en lang rekke andre krevende forhold. Flere av disse er anmeldt både til norsk og utenlandsk politi.

– Å bli utsatt for trusler, uoppklarte branner og hets i media er ikke noe jeg vil ønske for noen, men vi er glade for at nederlandsk politi har brukt ressurser på å etterforske og domfelle i alle fall noen av de involverte, slik at vi forhåpentligvis kan fokusere på vår kristne virksomhet og være trygge, sier Hustad Nilsen.

Les også: