Seminardag for å motivere til frivillighet

I forlengelse av pinsestevnet var styre- og komitemedlemmer, forstandere og andre frivillige nøkkelpersoner fra lokalmenighetene invitert til seminardag. Hensikten var å motivere mange til å engasjere seg for menigheten.


På vegne av BCC-forbundets sekretariat, ønsket Berit Hustad Nilsen velkommen til de 580 deltakerne som var påmeldt. De kom fra 18 forskjellige land og fra cirka 70 lokalmenigheter, og de fleste av dem har mange års erfaring med å bidra som frivillig i menighetslivet.

Et innholdsrikt program ventet, med flere innlegg fra organisasjoner i BCC-forbundet om planer og sentrale satsinger, for å inspirere menighetene til å lage gode planer lokalt og involvere seg i forbundets sentrale prioriteringer.

Flere frivillige fra lokalmenighetene var også deltakere i panelsamtaler fra scenen og delte egne erfaringer og utfordringer.    

Dette var hovedelementene i dagens program:

  • Virksomhetsplaner og sentrale satsinger i BCC-forbundet
  • En bærekraftig økonomi – prosjekter og prioriteringer
  • Videreutvikling av stevner og frivillig innsats fra lokalmenigheter
  • Om ny modell for givertjeneste
  • Å bidra i frivillige verv i styrer og komiteer

Se bilder fra dagen her