Bli med på tidsreise i Bibelen

Nå har flere hundre barn testet ut spillet som skal gjøre det mer spennende å utforske Bibelens historier og budskap. I helgen ble det nye konseptet med egne nettressurser lansert, og målgruppen ser ut til å være fornøyd.


Bible Kids Explorers er en interaktiv nettside, med filmer, oppgaver, sanger og mer – alt som skal til for å kunne lage et godt opplegg for søndagsskoler i ulike deler av verden. Siden er tilgjengelig på tolv språk, og en åpen ressurs for alle som ønsker å bruke den.

– Målet er å gi søndagsskolelærere og mentorer et helt nytt verktøy som kan fenge og engasjere barna på en måte som gjør Bibelen levende for dem, sier Annette Tobler, leder for barnekomiteen i BCC-forbundet. Hun er selv pedagog, og har tatt en pause fra lærerjobben i Sveits for å jobbe med satsningen på fulltid.

Flere hundre barn i ulike deler av verden har i helgen testet ut siden – se bilder her (foto: BCC Media):

Det er BCC Media som produserer filmene og innholdet på nettsiden, og i samarbeid med barnekomiteen ønsker de å bidra til å gi barn over hele verden et tilbud tilpasset dem:

– At barna selv kan utforske Guds ord og relevante temaer, tror vi kan skape en grobunn for det som er vår visjon; at barna kan få Jesus som sin beste venn, sier Elise Schöll, redaktør i BCC Media.

Barna blir bibelutforskere

Nettsiden fungerer mer eller mindre som et spill. Her blir barna med på en tidsreise sammen med karakterene «Jack» og «Gina», som er på deres egen alder, og står ovenfor dilemmaer som mange barn vil kunne kjenne seg igjen i.

For å finne svar på disse, drar de til sitt hemmelige «kontrollrom». Her, inne i en slags tidsmaskin, møter de fortelleren Iris. Hun tar barna med på spennende opplevelser tilbake i tid, hvor de får oppleve Bibelens historie på nært hold, og lærer hvordan budskapet kan hjelpe dem med å løse dilemmaene.  

Deltakerne, som er barn og mentorer på søndagsskolen, får være med å styre reisen gjennom ulike oppgaver, og blir selv «explorers».

– Noe barna kan forstå og bruke i hverdagen

Konseptet er allerede testet ut av flere lokalmenigheter, og en av dem er BCC Oslo og Follo. Her møter vi en engasjert søndagsskoleleder, Yaron Okun (31). Han gjør de siste tekniske forberedelsene, og har med seg flere mentorer som gjør klart til oppgavene som skal gjøres underveis.

Etter hvert som barna kommer inn, er Yaron og teamet klare ved storskjermen. I bakgrunnen går det spenningsmusikk fra spillet:

«Nå skal vi begynne på en skikkelig spennende reise – er dere klare?», spør han forventningsfullt, og får et høyt og tydelig «ja» tilbake.  

Yaron og barna er ivrige etter å sette i gang med spillet, og samarbeider om å finne frem til første oppgave. Foto: BCC Media

– Det er veldig fint å ha gode ressurser som dette å støtte seg på. Det gir oss et godt grunnlag for å gjøre det fengende for barna. At de får møte dilemmaer sammen med Jack og Gina tror jeg gjør det lettere å relatere det til seg selv. De kan lære ting og få oppmuntring og råd til å selv gjøre gode valg i hverdagen, sier Yaron.

Så er de i gang med første kapittel. I første film gruer Gina seg til å begynne på ungdomsskolen. Sammen med Jack drar hun til det hemmelige hovedkvarteret, hvor Iris står klar i tidsmaskinen. Hun tar dem med på tidsreise til historien om Daniel i løvehulen.

Må løse oppgaver for å komme videre i historien

Hvert kapittel inneholder både filmer og oppgaver som må løses for å komme videre i historien. Da trenger Jack og Gina hjelp fra gruppen med «explorers».

I første oppgave får Gina et vers i Bibelen som hun skal ha med på reisen, som er hentet fra Jakob 4, 8: «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere». Nå må gruppen finne ut hva verset egentlig betyr.

Etter hvert som oppgaven løses, får barna en kode som åpner døren til neste del av fortellingen, og de har kommet ett skritt nærmere løsningen for kapittelet.

– Barna husker ting bedre når de selv er aktive og må løse oppgaver sammen, sier Annette Tobler.

– Jeg tror det styrker relasjonen mellom barna, mellom barna og mentorene, og ikke minst styrker det barnas forhold til Jesus.

Annette Tobler, leder av barnekomiteen.

Kaylie (8) var en av barna som testet spillet for første gang:

– Det var skikkelig gøy og spennende å være med, sier hun. – Jeg skulle ønske at det varte lenger, og at vi kunne gjøre enda flere oppgaver. Også tror jeg de andre barna som får prøve kommer til å like dette.

– Vi møtte en jente som trengte hjelp med å forstå noe fra Bibelen, og når vi løste oppgaven, kunne vi liksom gå videre, sier hun. – Det som vi kunne lære av det var: hold deg nær til Gud, så holder han seg nær til deg. Det å holde seg nær til Gud betyr egentlig å be, å bevare hjertet sitt rent, og gjøre gode ting.

Kaylie var en av dem som testet spillet for første gang.

Nye kapitler kommer

Historien om Daniel i løvehulen var altså første test av det nye konseptet, og videre er det planlagt testing av et nytt kapittel høsten 2022:

–  Veien videre herfra, er at vi sender ut en spørreundersøkelse til lokalmenighetene for å få tilbakemeldinger, innspill og tips, sier Elise Schöll. – Dette er en stor og kostbar produksjon, så vi ønsker å kvalitetssikre alle deler av konseptet, slik at det kommer brukerne til størst mulig glede og nytte.

 – Vi har allerede fått masse positiv respons, så det er ikke snakk om å omarbeide konseptet, men å gjøre de tilpasninger som eventuelt må til for at det blir best mulig for brukerne. 

Elise Schöll, redaktør i BCC Media

For barnemøteleder Yaron har dagen vært en positiv opplevelse.

– Det så ut som det virkelig fenget barna i dag, og det var gøy å se mestringsfølelsen deres når vi klarte å løse oppgaver sammen. Jeg tror det skaper helt nye forventninger til barnemøtene for barna – at det er noe nytt og spennende, sier Yaron.