Ordføreren ønsker velkommen til Moss

Ved BCCs hovedkontor har 12 ulike organisasjoner samlet sin virksomhet, og over 19 forskjellige nasjonaliteter er representert blant de ansatte. I dag ønsket ordfører i Moss, Hanne Tollerud, hjertelig velkommen til kommunen.


– Endelig får jeg muligheten til å ønske BCC velkommen til kommunen – jeg tror jeg tar turen opp hit hver lunsj hvis jeg får en slik mottakelse hver gang, sa Tollerud (Ap).

Det var en blid og opplagt ordfører som talte til de ansatte i forbindelse med lunsjpausen.

– Først og fremst: Hjertelig velkommen til kommunen! Det er så gøy å se at dere er så mange unge her. Ungdom som bidrar og setter retning, det er noe vi ønsker i Moss, både nå og når fremtiden bygges, og det er så fint at dere ungdommene er med å bidra til den virksomheten som er her i BCC.

Hun tok fram Moss kommunes visjon om å være mangfoldig; skapende – varmere – grønnere. 

«Mangfold er viktig for Moss kommune. Mangfold i befolkningen, kulturen, idretten, naturen og næringslivet. Moss skal ha plass for alle mennesker, og ulikhetene våre skal være en ressurs for arbeidslivet, kulturlivet og for det sosiale livet i Moss. Mangfoldigheten gir oss flere bein å stå på, og mulighet til å utvikle et bærekraftig samfunn.» (Fra Moss kommunes visjon).

Tollerud tok seg god tid, hilste på flere av de ansatte og viste særlig interesse for produksjonen av TV og dataspill i BCC Media.

Besøk i dataspillavdelingen Bible X. Foto: BCC
En blid ordfører lot seg imponere av spillutviklerne i BCC Media. Her sammen med avdelingsleder Arve Solli. Foto: BCC

Om BCC

  • Har sin opprinnelse fra 1898
  • Fikk første form for organisering på 1930-tallet, og etablerte vedtekter for den norske virksomheten i 1993. Ble konstituert som et internasjonalt forbund i 2021
  • Trosgrunnlag og forkynnelse bygger på Bibelen
  • Er det eneste norske trossamfunnet som har internasjonal utbredelse
  • Har et omfattende arbeid for barn og ungdom, og en høy andel unge medlemmer
  • Økonomien baseres i hovedsak på frivillige gaver, og BCC har ingen lønnede forkynnere
  • Sentrale satsningsområder: misjon, media, arrangementer, musikk, ungdomsprogram og fond