Enhet og gjennomføringskraft i trossamfunnet

I over hundre år har ildsjeler i BCC engasjert seg for å bygge menighet ved å stå samlet om formålet. Nå etableres det en struktur som blir et viktig stillas for det videre arbeidet. Strukturen legger opp til stort engasjement fra medlemmene.


Det å høre til i et trossamfunn er noe som gir livet mening for mange mennesker. Men uten at det er enhet og gjennomføringskraft, så blir engasjementet ofte vannet ut.

Se videoen som ble vist i Magasinet under påskestevnet om poenget med god organisering – og medvirkning fra alle som deler det samme formålet.

Alle som er med i en organisasjon eller en forening har et forhold til hvorfor en er med der, at en deler formålet foreningen har, og at en vil delta for å oppfylle dette formålet. Og i et moderne samfunnssystem er det er satt opp strukturer for å sikre både medvirkning, trygghet og forutsigbarhet i foreningslivet.

En organisering som både forplikter og gir rettigheter

For å skape forståelse for hvordan organiseringen påvirker menighetslivet, og hvordan man selv kan bidra, har Magasinet laget en egen podcast. I den nyeste episoden er Trond Eivind Johnsen og Tore Aslaksen fra BCC-forbundets sekretariat gjester.

– Vi er en del av samfunnet, og når vi er godt organisert og etterlever våre forpliktelser i samfunnet, står vi også solidt når det gjelder vår religionsfrihet og andre rettigheter, sier Trond Eivind Johnsen og fortsetter:

– Det man i statsvitenskapen kaller for “samfunnskontrakten”, som er den uskrevne avtalen mellom individene og staten, innebærer at vi alle underlegger oss myndighetenes lover og regler i bytte mot rettigheter og frihet.

Johnsen forteller at organiseringen henger sammen med de krav og forventinger samfunnet har til oss som trossamfunn. Strukturen for for BCC-forbundet har blitt utviklet blant annet ved å se på hvordan tilsvarende kirkesamfunn har sin internasjonale organisering.

Tore Aslaksen, som også har vært del av prosessen, understreker at selv om strukturen er ny juridisk sett, så er den del av en langsiktig utvikling som går tilbake til menighetens begynnelse.

Sveip til høyre for å se en juridisk tidslinje for trossamfunnet

En langsiktig og robust internasjonal struktur

Med virksomhet i over 50 land, er det i dag behov for et mer omfattende og regulert fundament, og en internasjonal  juridisk struktur. BCC-forbundet er derfor opprettet som sentralforening for virksomheten. Med dette er det forhold som tidligere ikke var organisert, som blir organisert.

– Poenget er at vi ønsker å bygge en langsiktig, robust struktur og ikke noe som kastes om på annenhvert år, sier Johnsen.

– Og vi gjør dette for å bidra til at den enheten og gjennomføringskraften som kjennetegner BCC kan fortsette, skyter Aslaksen inn. – Vi ser at gode strukturer med klare ansvars- og myndighetsforhold, gode prosesser, samt virksomhetsplaner og budsjetter, det er verktøy som er nødvendige for at vi kan lykkes.

Vil du være med å bidra?

Det er ingen tvil om at menigheten skal utføre mye mer de kommende årene, og trenger alle gode krefter som vil være med i arbeidet. Spesialister som har fagkompetanse og som vil være med å utrette noe for menighetens formål ble i podcasten oppfordret til å ta kontakt, men det er behov for alle som har lyst å bidra.

Tore Aslaksen fortalte at måten de fleste kan bidra på er i omsorgsarbeid, for eksempel som mentor i ungdomsarbeidet, men at alle medlemmer også kan bidra til både satsningen på høytidsstevner, og givertjenesten.

Jo bedre man forstår hva man er en del av, og hvordan menighetens strukturer utvikles, jo bedre kan man selv bidra. Og hvis man fortsatt ikke er interessert i organisering, så anbefaler vi alle som brenner for menighetens formål å være aktive der man kan, og framsnakke alt som går godt i samfunnet vi er en del av. Da blir det enhet og gjennomføringskraft i alle ledd i hele trossamfunnet.

Hvis du vil sette deg mer inn i bakgrunnen, formålet og utviklingen av BCC-forbundet, anbefaler vi disse artiklene: