Møt Ulrikke i ny undervisningsfilm om kristendom

For å gi bedre forståelse av hvordan kristne utøver troen sin, har undervisere laget nytt opplæringsmateriale til videregående skole. Hør Ulrikke Andresen fra BCC fortelle om hvordan det er å være kristen.


I 2007 gikk flere norske kommuner sammen for å skape fremtidens læring. Det har utviklet seg til en plattform for digitalt innhold til videregående skoler, Nasjonal Digital Læringsarena. I en ny film om kristendommens utvikling møter vi professor Sturla Stålsett som undersøker mangfold, og vi får høre tanker og refleksjoner fra en ung katolsk prest og en ungdomsarbeider i BCC.