Seminardag i BCC: se foredraget om Hans Nielsen Hauge her

530 deltakere fra 20 land møtte opp til BCCs seminardag lørdag, hvor ny organisering og ønsket om å stå sammen om felles prosjekter sto sentralt. Dagen startet med et spennende gjesteinnlegg av professor Ola H. Grytten.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Andreas Lehmann/BCC Media

Det var forventningsfull stemning da seminaret startet lørdag formiddag, dagen før det ekstraordinære representantskapsmøtet i BCC. Trosfeller fra hele verden var invitert begge dagene, som ble arrangert på Oslofjord Convention Center. 

Seminardagen startet med et inspirerende innlegg fra professor Ola H. Grytten. Han var invitert for å snakke om Hans N. Hauge og effektene av hans forkynner- og entreprenørvirksomhet på det moderne Norge. Foredraget pekte også på interessante sammenhenger mellom protestantisk kristendom og økonomisk/sosial samfunnsutvikling i Europa.

Se hele innlegget her:

Ny organisering i forbundsmodell samler trossamfunnet

Etter det innledende foredraget var det parallelle sesjoner med ulike tema knyttet til menighetsdriften lokalt og sentralt. Målet med seminardagen var å gi nøkkelpersoner og frivillige fra lokalmenighetene god informasjon om den pågående omorganiseringen i BCC-forbundet, og samles om våre felles prosjekter.

Dette var blant temaene på agendaen:

  • Den nye forbundsorganiseringen, bakgrunn og prinsipper
  • Ny modell for inntekter i BCC-forbundet: frivillighet og rettferdig fordeling
  • Hva kreves for å bli tatt opp som medlemsorganisasjon i forbundet? Økonomi, compliance og ledelse
  • Kommunikasjon og informasjonsflyt i forbundet
  • Økonomisk langtidsplan
  • Bruk av Oslofjord til fremtidens BCC-stevner
  • Samvirk: et forbrukersamvirke gir nye generasjoner mulighet til overnatting på stevnene

Se flere bilder her: