Stemte ja: BCC blir fullverdige medlemmer i Norges Kristne Råd

Rådsmøtet for Norges Kristne Råd stemte i dag over om BCC skulle bli tatt opp som ordinært medlem i rådet. Flertallet stemte ja. BCC gleder seg over å kunne være en del av det kristne fellesskapet, og ser fram til videre samarbeid.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: Norges Kristne Råd 

Harald Kronstad fra forstanderskapet i BCC takket i sin tale til rådsmøtet for alle gode møter og nyttige samtaler i årene som har gått.

Etter å ha vært observatører siden 2019, og etter en grundig intern beslutningsprosess, søkte BCC høsten 2020 om ordinært medlemskap i det som er Norges største paraplyorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn. Nå har rådsmøtet avgjort at de ønsker BCC velkommen som medlem, og Kronstad understreker at det har vært verdifullt å bli kjent med medlemskirkene, og at både dialog og åpenhet er avgjørende for samarbeidet.

VÅRT LAND OMTALER BESLUTNINGEN: BCC får bli fullverdig medlem av Norges Kristne Råd 

– Det er fra BCC sin side ingen tvil om at det kanskje mer enn noen gang er viktig at vi står sammen om å verne om religionsfriheten og kristendommens verdier, sier Harald Kronstad.

Rådsmøtets avstemming endte med flertall for fullt medlemskap til BCC. Foto: Norges Kristne Råd

BCC er det eneste norske trossamfunnet med internasjonal utbredelse, og har vært gjennom en stor utvikling særlig de siste 25 årene. Det er jobbet aktivt med å utvikle gode rammevilkår for å kunne drive kristent barne- og ungdomsarbeid, det er utstrakt bruk av moderne teknologi i formidlingen, og trossamfunnet har lagt til rette for gode fasiliteter der en kan samles om den kristne tro.

– Dette har vært mulig på grunn av et bredt engasjement, og ildsjeler som har hatt syn for saken, som har vært villig til å skape både verdier og arbeidsplasser med det formål å fremme Guds rike på jorden, sier Kronstad.

DAGEN OMTALER BESLUTNINGEN: BCC blir tatt opp som medlem


Harald Kronstad fra BCCs forstanderskap hadde bedt om ordet i forkant av avstemningen. Foto: BCC

Med løftet hode for kristne synspunkter

– Vi opplever at ungdom blir grepet av et liv i etterfølgelse av Jesus, og de trenger støtte og hjelp til å stå med løftet hode i et samfunn som stadig snevrer inn ytringsrommet og trosfriheten ved at det har blitt vanskeligere å stå frem offentlig med kristne synspunkter, sier Kronstad.

BCC har nå bevisst tatt dette steget om å søke inn i fellesskapet av kirker og trossamfunn som har Bibelen som kilde, og som vil arbeide for å fremme kristendommen i samfunnet.

– Vi mener det er avgjørende at de kristne kirkene har fora der viktige temaer kan drøftes, og det ønsker vi fra vår side å bidra aktivt til, sier Kronstad.

SANDEFJORD BLAD OMTALER BESLUTNINGEN: BCC blir fullverdig medlem av Norges Kristne Råd

For årene som kommer har BCC store forventninger til den videre utviklingen av det internasjonale trossamfunnet, og mange planer for det kristne arbeidet for å oppfylle Jesu misjonsbefaling.

– Vi gleder oss over alle som utfyller sin del av oppdraget, dette gjelder både våre trosfeller i BCC og andre kristne som jobber for dette formålet, sier Kronstad.