BCC har publisert sine årsrapporter for 2020

I dag publiseres årsrapportene for 2020 på våre nettsider. Her kan du lese om BCCs organisering, økonomi og øvrige aktiviteter. I all denne virksomheten er misjonstanken levende og drivende, som vår overordnede visjon. 


Tekst: Johanne Reiersrud / Foto: Lidiya Lukashuk

BCC-forbundets årsrapport

Evnen til fornyelse er sentral for at kristendommen kan ha gode rammevilkår. Gjennom over 120 år har BCC eksistert uten en formell internasjonal struktur, og året 2020 ble derfor en milepæl, da trossamfunnet tok de første skrittene i å etablere et internasjonalt forbund. Dette skal sikre BCC en effektiv og solid organisering for mange tiår fremover.

Forbundets årsrapport beskriver BCC-forbundets samlede virksomhet, og organisasjonenes sammenstilte årsregnskap for 2020. Rapporten setter også etableringen av BCC-forbundet inn i et historisk perspektiv, som viser utviklingen fra én mann til et internasjonalt trossamfunn.

Se årsrapport for BCC-FORBUNDET her

Utfyllende årsrapport fra den norske foreningen

Grunnet den pågående omorganiseringen, er det i år produsert to årsrapporter. Mye av fjorårets aktivitet skjedde nemlig i den norske foreningen BCC (org.nr. 979 961 073), som publiserer sitt årsregnskap og utfyllende opplysninger i en separat årsrapport.

Her kan du blant annet lese om den omfattende satsningen på online-stevner og digital trosoppbyggelse som foreningen sto for i 2020. Selv om koronapandemien påvirket aktivitetene i stor grad, fikk vi se at en krise også kan fremme kreativitet, utvikling og nye måter å samles på.

Se årsrapport for BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH her

Selv om organiseringen utvikles i takt med samfunnet vi er en del av, så er BCCs formål det samme som det har vært siden begynnelsen:
Å gjøre mennesker til disipler, og lære dem å holde alt det Jesus har befalt oss.

(Matteus 28, 19-20)