Årsmøter i lokalmenighetene før sommerferien

I juni avholder lokalmenighetene sine ordinære årsmøter, der årsregnskapene godkjennes og andre saker som er viktige for fellesskapet behandles og stemmes over. BKM Grenland og BKM Tønsberg er to av menighetene som avholdt sitt årsmøte forrige uke. 


Tekst: Torunn V. Olsen / Johanne Reiersrud  – Foto: Monica Bendixen

I Tønsberg ble årsmøtet etterfulgt av online sommeravslutning. Innkalling og agenda var sendt ut i god tid før møtet, slik at alle medlemmene hadde mulighet til å stille spørsmål til innholdet i forkant.

Et godt forberedt styre loset medlemmene gjennom årsmøtet. Lokalmenighetens økonomi er solid, og både årsregnskap og revidert budsjett ble godkjent.

Videre fikk medlemmene en kort status om styrets øvrige arbeid.  Det er satt ned en gruppe som skal jobbe med å utarbeide en ny langtidsplan for BKM Tønsberg. Gruppen representerer forskjellige deler av menigheten, og skal blant annet se på økonomi, medlemsutvikling og arealplanlegging. Planen skal revideres hvert 2. til 4. år, og vil bli et styringsdokument for hvordan menighetslivet, aktiviteter og ulike fasiliteter kan utvikles videre. Målet er å ha en første versjon klar i løpet av 2021.

Styreleder Gro Weissgerber Gjøsund ønsket velkommen til årsmøtet, og orienterte om revidert budsjett for 2021. Foto: BKM Tønsberg.

Endring av lokalmenighetens vedtekter

I møtet ble det også vedtatt enstemmig nye prosessregler for årsmøter, i tråd med de endrede standardvedtektene for norske lokalmenigheter, som tidligere er vedtatt av BCCs representantskap. Bakgrunnen for dette er at dagens vedtekter ikke har vært oppdatert på flere år, og blant annet hadde behov for bedre prosessregler for gjennomføring av årsmøter.

I løpet av juni måned skal alle de norske lokalmenighetene stemme over de samme endringene, som skal sikre at årsmøtebeslutninger følger grundige og gode prosesser, der deltakernes medbestemmelsesrett blir ivaretatt. Blant formaliseres det at deltakerne ha møte-, forslags-, tale- og stemmerett på årsmøtet, og det innføres formelle krav til både forberedelse og gjennomføring av møtet. Disse skal sikre at deltakerne får god informasjon om alle sakene som skal behandles.

– Mange har lagt ned en stor innsats i menighetslivet det siste året

Også i BKM Grenland, som avholdt sitt årsmøte noen dager tidligere, ble vedtektsendringene behandlet på årsmøtet, og enstemmig vedtatt. Andre saker på agendaen var, i likhet med i Tønsberg, godkjenning av årsregnskapet 2020, og revidert budsjett for 2021. I tillegg ble det orientert om årsrapporten for 2020, og om status i det pågående aktivitets- og økonomiprosjektet.

Vedtektsendringene ble vedtatt enstemmig, og øvrige saker ble vedtatt med solid flertall.

Robert Nilsen, styreleder i BKM Grenland

Vi var jo litt spent på det praktiske når årsmøtet nå ble gjennomført som fjernmøte for første gang. Men avstemmingen gikk smertefritt, den digitale løsningen fungerte veldig bra, sier Robert Nilsen, styreleder i lokalmenigheten.

– Ellers setter vi stor pris på medlemmenes oppslutning om felles prosjekter og vedtak. Som vi skrev i årsrapporten vår, så har mange lagt ned en stor innsats i form av engasjement, kreativitet og omsorg i menighetslivet også det siste året, så det – tross alt – ble så innholdsrikt som det ble. Nå gleder vi oss til videre samarbeid om menighetens fremtidige aktivitet og virksomhet.

Neste årsmøtet for BKM Grenland er foreløpig planlagt i november, hvor blant annet budsjett for 2022 skal fremlegges, samt neste trinn i oppdatering av lokalmenighetens vedtekter.

Online sommerfest i barnas tegn

Hos lokalmenigheten i Tønsberg ble årsmøtet avsluttet med online sommeravslutning for hele menigheten. I forkant av årsmøtet ble medlemmene oppfordret til å invitere et begrenset antall venner hjem og fortsette festen sammen. 

På planen sto både trosoppbyggelse, sang og musikk og mange engasjerende innslag for barna.

Flere samlet seg i små grupper etter årsmøtet, for å se på sommerfesten sammen. Foto: BKM Tønsberg

– Under sommerfesten var barne- og ungdomsarbeidet i fokus. I tillegg til innhold direkte rettet mot barna, hadde vi også panelsamtaler hvor det tema var søndagsskolearbeidet, og om planer for oppussing av areal til søndagsskolen, sier styreleder i BKM Tønsberg, Gro Weissgerber Gjøsund.

Hun forteller at de i BKM Tønsberg nå lanserer en aksjon med tema barn og unge, for å kunne realisere investeringer på kort tid dersom ønskelig.

Det er en økt satsing på søndagsskolearbeidet i BCC sentralt, hvor det investeres i medieproduksjon for å møte barna der de er, på digitale plattformer. I barndommen legges fundamentet for resten av livet, og målet er å lage verdens beste tilbud til barna, som både fenger og engasjerer, slik at barna kan få Jesus som sin kjæreste venn for resten av livet. Denne satsningen ønsker BKM Tønsberg å være med på.

Nye planer for søndagsskolearbeidet var tema i en panelsamtale under sendingen. Foto: BKM Tønsberg.

– Gleder oss til å møtes igjen uten koronarestriksjoner

Et annet aktuelt tema var hva medlemmene kan forvente for andre halvår av 2021 av samlinger og arrangementer:

– Nå gleder vi oss til vi snart kan samles igjen uten koronarestriksjoner, og til en tid med videre fokus på arbeid for barn og unge, sier Gro Weissgerber Gjøsund.

Under den digitale sommerfesten var barna i fokus. Nå gleder hele menigheten seg til å kunne samles igjen uten koronarestriksjoner. Foto: BKM Tønsberg