Ja, vi elsker dette landet

I dag synges nasjonalsangen med håp og høytid fra flere tusen hjem. Vi gratulerer med dagen, med samme takknemlighet som uttrykkes så tydelig i disse strofene.


Tekst: Ulrikke Andresen – Foto: Unsplash/BCC

Det er fortsatt begrensninger som gjør at nasjonaldagen ikke kan feires med den tradisjonelle folkefesten. Vi har likevel stor grunn til å vise takknemlighet for friheten, freden og tryggheten vi har i Norge.

Det første steget mot nasjonens frihet ble tatt for over 200 år siden, da vi fikk vår egen grunnlov, og det er den vi feirer i dag. Det har vært tider hvor det har vært kamp for denne friheten, og mange har betalt en pris for den freden vi i dag kanskje tar for gitt. Våre forfedre og -mødre har bygget landet, og nå er det vår tid til å bygge videre.

Det siste året har vist oss at Norges borgere har bevart verdiene som landet vårt er bygget på, og at solidaritet og dugnadsånden fortsatt står sterkt. Ikke minst har nasjonens ledere vist en uvurderlig innsats for folkets beste igjennom pandemien som fortsatt preger både Norge og resten av verden.

Å bygge på kristne verdier

Som samfunnsborgere i Norge ønsker BCCs medlemmer å være positive bidragsytere i demokratiet og lokalsamfunnene vi er en del av. Verdiene som ligger i det kristne budskapet, som nestekjærlighet, respekt og omsorg, samt å leve et ærlig og rettferdig liv, er viktige grunnsteiner å bygge det norske samfunnet videre på.

Under fjorårets 17. mai-markering holdt Kåre J. Smith en appell, hvor han åpnet med å takke for demokratiet, og de som arbeider for landets og borgernes beste. Vi ble også oppmuntret til å være med i bønn for landet, slik apostelen Paulus formaner til:

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. 1.Tim 1, 1-2.

Hvem skal vi takke?

Norge har gått fra å være et fattig land uten selvstendighet, til en fri og demokratisk velferdsstat. Vi har tros- og ytringsfrihet, og barna som vokser opp har alle muligheter foran seg. Gudfryktige menn og kvinners bønner og tro på Gud har bidratt til at vi i dag er et fritt land med gode framtidsutsikter.

– Så la oss takke vår Gud som har gjort det mulig for oss. For hva hjelper det hvis ikke Gud bevarer landet og velsigner folket?, sa Smith i sin appell.

Selv om det ikke ble stor folkefest i år, har vi likevel stor grunn til å takke for friheten, freden og demokratiet. Foto: BCC

Den Herre stille lempet

Slik Bjørnstjerne Bjørnson også oppmuntret til, vil vi i dag takke Gud for friheten og velsignelsen over landet vårt, i respekt for de som har gått foran:

Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud.
Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett,
har den Herre stille lempet så vi vant vår rett.

Gratulerer med dagen Norge!