Mini-dokumentar: Påvirkningsoperasjonen NRK tvilte på


Det er mer enn et år siden BCC for første gang varslet NRK om at en påvirkningsoperasjon var bestilt. Kåre J. Smith, Bernt Aksel Larsen og BCC var mål.


Av: BCC

BCC har gang på gang stresset at NRK har ansvar for å utvise skjerpet kildekritikk slik situasjonen er. Stilt overfor en slik påvirkningsaksjon er det lite vi har å stille opp med, når det på andre siden sitter aktører med penger nok. Det eneste vi kan gjøre er å være åpne om hva vi har opplevd.

Sommeren 2020 begynte BCC å lage en film om vår historie med Psy-Group. Vi viste filmen i møte med NRK 14. oktober i år, fordi vi ønsket å vise dem hva vår historie er. Dessverre har vi aldri blitt tatt på alvor i denne saken.

Nå publiserer vi filmen, som er vår egen historie om hva vi som et lite norsk trossamfunn har opplevd i møte med et nytt stort samfunnsproblem. 

Se filmen over.

Del :
Relaterte artikler