Hvem kan definere åpenhet?

Mange har meninger om hvor åpne trossamfunnene skal være, men hvem har egentlig makt til å definere hvem som står på «lukket-listen»? Dette spør styreleder i BCC, Berit Hustad Nilsen, i spalten «Ukeslutt» i Vårt Land.


Les hele innlegget på Vårt Lands nettsider

«Begrepet «lukkede trossamfunn» er noe alle har hørt om, men ingen helt kan forklare hva betyr. Dette er både et personlig dilemma for meg, og det er noe jeg mener samfunnet vårt trenger å reflektere over. Med jevne mellomrom er åpenhet og lukkethet i trossamfunnene oppe til diskusjon, både i politikken og i mediene. Uten at noen kan si helt klart hvem som er innenfor og utenfor «det gode selskap».

Slik innleder Hustad Nilsen sitt siste debattinnlegg i den kristne dagsavisen Vårt Land. Hun stiller seg kritisk til at flere har meninger om hvor åpne, eller «lukkede» trossamfunn er, mens det i realiteten ikke finnes noen definisjon på hva dette skal innebære. Det er heller ikke et uttrykk som beskrives i trossamfunnsloven, hvor det imidlertid står mye om hva det livssynsåpne samfunnet er, og hvordan staten ikke skal forskjellsbehandle noen på grunn av tro.

«Myndighetenes oppgave er å ha tilsyn med trossamfunnene, og sikre god dialog. Medienes oppgave er å utfordre makt og påpeke kritikkverdige forhold, også i religiøse sammenhenger. Men dersom politikere og medier stiller seg på tvers av lovens intensjon, og selv blir en maktfaktor som påfører trossamfunnene stigmatiserende merkelapper, så er det ikke mange som får lyst til å åpne seg og fortelle om sin tro», skriver Hustad Nilsen.

Hun stiller spørsmål til hvem som har definisjonsmakten på hva som skal til for å være «god nok»:

«At alle regnskaper publiseres åpent, at barnas rettigheter og menneskerettighetene holdes høyt, at vi jobber for er å være et godt sted for medlemmene, er tydeligvis ikke nok når den såkalte lukketheten diskuteres. Det er heller ikke en diskusjon jeg er invitert inn i. Jeg er styreleder for en organisasjon med nesten 9.000 medlemmer som har havnet på en liste som ingen har, og som ingen vil stå på. Derfor spør jeg: hvor er listen, og hvem kan redigere den?»

Innlegget det refereres til sto først på trykk i Vårt Lands e-avis fredag 30. oktober.