BCC har forsøkt å ha en åpen og konstruktiv dialog


Driver BCC med oppfordring til vold? Svaret burde være innlysende for absolutt alle, men er det likevel tydeligvis ikke for samfunns- og debattredaktør i NRK, Frank Gander.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC/NRK

I går ble styreleder Berit Hustad Nilsen kontaktet av et sjokkert BCC-medlem. Medlemmet hadde skrevet en saklig og høflig e-post til NRK ved Frank Gander, som tilbakemelding på NRK Brennpunkts teaser som nå sendes ut på kanalen. Den omhandler programmet “Guds utvalgte”. I svaret fra Frank Gander, dokumentar- og samfunnsredaktør i NRK, roser Gander først medlemmet for å være ryddig. Så skriver han:

“I det lange og omfattende researcharbeidet med denne dokumentaren (hvor journalistene har snakket med mange titalls kilder) har journalistene i NRK blitt utsatt for hets, manipulasjoner, uthalingstaktikk, trusler og oppfordringer om at det er greit å bruke vold for å stoppe oss og det vi oppfatter som forsøk på utpressing for å stoppe fri, uavhengig journalistikk fra medlemmer av BCC, eller fra personer som står nært BCCs ledelse.”

BCC-medlemmet var naturlig nok mildt sagt sjokkert over disse påstandene, og konfronterte Hustad Nilsen med dem, med spørsmål om hva som egentlig foregår. Hustad Nilsen var like overrasket som medlemmet, og sendte raskt følgende e-post til Gander:

“Hei Frank Gander,

Vi fikk i går videresendt en e-post fra et medlem som har hatt en e-postutveksling med deg. Medlemmet var så sjokkert over det vedkommende leste i svaret fra deg, at vedkommende ønsket å konfrontere BCC-ledelsen med de beskyldningene du kom med.

I din e-post til vedkommende skriver du blant annet at dine journalister har blitt utsatt for «oppfordringer om at det er greit å bruke vold for å stoppe oss» og at dette har skjedd fra «medlemmer i BCC eller personer som står nær BCCs ledelse». Det du beskriver er svært grove forhold, og BCC er overrasket over at NRK ikke har kontaktet BCC straks dere ble utsatt for slike hendelser.

Vi ber om at du konkret forklarer hvilke hendelser du refererer til. Vi ønsker nemlig å følge opp hendelsene, da BCC anser enhver form for trussel om vold for å være helt uakseptabelt og stikk i strid med alt det vi står for.

Du skriver også om hets, manipulasjoner, trusler og utpressing som skal være utført av de samme. Vi ber om at du også konkretiserer dette, da BCC tilsvarende anser dette for å være helt uakseptabelt, og gjerne vil følge opp disse hendelsene.

Imøteser snarlig svar.”

Frank Gander vil foreløpig ikke svare Hustad Nilsen skriftlig, men ønsket i stedet en telefonsamtale. I samtalen gjentok han påstandene, uten på noen måte å være villig til å komme med noen form for konkret informasjon. Han viste til at BCC selv kunne lese på en privat Facebook-side, der det skulle ha blitt gitt kommentarer som han tolket i denne retningen. BCC har gjennomgått Facbook-siden han viser til, og har ikke funnet noen kommentarer som kan tolkes i den retningen Gander her påstår.

Gander forholder seg kun til enkeltpersoner

Utrolig nok trakk Gander i telefonsamtalen paralleller til en reportasje NRK lager om Nord-Korea, og viste til at NRK i denne forbindelse hadde koblet inn sikkerhetsavdelingen og politiet. Han mente opplevelsene kunne sammenlignes. Hustad Nilsen presset Gander på at når han viser til personer som «står nær BCC-ledelsen» måtte han være konkret, for BCC ønsket å ta tak i saken. Gander sto imidlertid fast på at han forholdt seg til enkeltpersoner, ikke til BCC. Han forklarte deretter at de handlingene han hadde beskrevet var utført av «personer med verv i BCC». Hustad Nilsen understreket at i så fall var det enda mer grunn til at han måtte bli konkret, for da var det jo BCCs ansvar å følge opp. Gander var imidlertid nok en gang ikke villig til dette, og viste bare igjen til den private Facebook-siden.

På tross av at Gander i telefonsamtalen med Hustad Nilsen gang på gang understreket at han kun forholdt seg til enkeltpersoner, gjentok han i dag påstandene i full offentlighet på den private Facebooksiden, samt på en Facebookside som drives av en av NRK Brennpunkts kilder. Her skriver han at personer på siden har kommet med «halvkvedede trusler og oppfordringer til vold mot redaksjonen».

Ganders epost til BCC-medlemmet, og hans svar til Hustad Nilsen, reflekterer en helt absurd holdning fra landets mektigste TV-redaksjon. Gander velger altså å formidle grove beskyldninger til et BCC-medlem, og knytter beskyldningene skriftlig til BCCs ledelse. Dette uten noen gang å ha varslet eller tatt opp forholdene med BCC.

BCC har forsøkt å ha en åpen og konstruktiv dialog

BCC har i ett år forsøkt å få en konstruktiv og saklig dialog med NRK Brennpunkt. Vi har stilt opp i mange møter, der vi har fortalt både om BCC og om de bekymringene vi har i forhold til trusler mot oss, og i forhold til påvirkningsoperasjonen fra Psy-Group. Vi har lagt fram dokumentasjon som vi mener burde gi NRK Brennpunkt svært god grunn til skjerpet kildekritikk. Deler av dokumentasjonen har vi også lagt ut offentlig her på våre nettsider.

Ikke en eneste gang har NRK Brennpunkt kommentert de fakta og den dokumentasjon som vi har lagt fram. Svaret vi har fått på våre henvendelser er derimot usaklige beskyldninger fra Frank Gander, der han gjentatte ganger har anklaget oss for å  hindre den journalistiske prosessen, men uten en eneste gang å fortelle konkret hva det er han mener.

Nå har han altså gått et skritt lenger. Nå kommer han med den utrolige påstanden at personer med verv i BCC oppfordrer til å bruke vold, og at det gjelder personer som han knytter til BCC-ledelsen.

Tåler ikke NRK kritikk?

Når Frank Gander kommer med slike sjokkerende påstander i e-post til personer som selv ikke med den beste velvilje kan sies å ha noe med saken å gjøre, minner ikke dette om gode etiske prinsipper i en av landets viktigste redaksjoner. Gander har møtt på en norsk livssynsminoritet som våger å stille kritiske spørsmål til NRK Brennpunkts journalistiske prosess, og til påvirkningsaksjoner fra selskaper som Psy-Group. Hans reaksjon, og de virkemidlene han nå tar i bruk virker for oss ikke å være i samsvar med det som burde være grunnleggende for et konstruktivt offentlig ordskifte.

Det burde være helt unødvendig å si, men dessverre ser det likevel ut til at vi må si det så ikke NRK Brennpunkt nok en gang skal «misforstå»:

BCC tar sterk avstand fra enhver bruk av vold, trusler, utpressing, hets eller manipulasjoner. Å ty til slike virkemidler er så langt borte fra alt BCC står for som det er mulig å komme. Vi kjenner heller ikke til at noen av våre medlemmer skal ha kommet med denne type ytringer, men skulle det ha skjedd tar vi sterk avstand fra dette. Våre medlemmer gjenspeiler imidlertid et tverrsnitt av samfunnet. Vi kan selvfølgelig ikke ta ansvar for hva alle mennesker som med rette eller urette utgir seg for å være BCC-medlemmer skriver i forskjellige private fora. Den type overvåking og sensur driver vi ikke med. Derimot kan vi forsikre om at innenfor den sfæren der BCC har innflytelse, ville vi ta enhver slik ytring som Frank Gander beskriver på det aller største alvor.

Frank Gander bør trekke sine ubegrunnede påstander

Frank Gander har kommet med svært grove påstander, som han knytter opp mot BCCs ledelse. Dette kan ikke bli hengende i luften. Frank Gander bør trekke sine påstander, eller gå til politiet og få dem etterforsket.

 

Frank Gander skriver dette til et BCC-medlem, som bare ville gi en ryddig tilbakemelding om NRKs kildebruk:

 

 

 

 

Vi gjengir vår e-post til Frank Gander her:

Del :
Relaterte artikler