Se tidslinjen: 80 slides om prosessen med NRK


Som resultat av etterforskning og juridiske prosesser sitter BCC på omfattende dokumentasjon om påvirkningsoperasjonen som har pågått mot trossamfunnet siden 2015.


BCC ønsker å være helt åpne om prosessen, og har tre ganger bedt om møte med NRK. Dette har vi gjort for å løfte fram etiske vurderinger rundt kildebruk, samt for å dokumentere konsekvenser av påvirkningsoperasjonen mot BCC. I prosessen med den kommende dokumentaren om BCC, mener vi at NRK Brennpunkt selv har blitt en del av problemstillingen ved at de ikke vil se sammenhengen med påvirkningsoperasjonen og de kildene de bruker.

Denne presentasjonen inneholder en tidslinje med dokumentasjon, nesten 80 slides, som ble levert i møte med NRK 14. oktober 2020.

>> Last ned presentasjonen

NRK Brennpunkt publiserte dokumentaren om BCC 11. november 2020.

For å finne mer informasjon om saken, gå til vår temaside.

Del :
Relaterte artikler