En forsinket, men verdig avslutning for ungdommene på bibelundervisningen

Hvert år får ungdom i BCC som er i konfirmasjonsalder tilbud om å delta på trosopplæring i sine lokalmenigheter. I år ble opplegget noe forskjøvet grunnet covid-19, men i høst har endelig menighetene kunnet avslutte perioden på høytidelig vis. Hos BKM Sørlandet var det tid for en fin avslutningsfest for ni flotte ungdommer.


Tekst: Siri Kverneland Olsen – Foto: BKM Sørlandet

Bibelundervisningstilbudet i menighetene består av ukentlige samlinger med undervisning og gruppesamtaler, som inspirerer til egen refleksjon rundt sin tro. Målet er å gi ungdommene en større forståelse av bibelske tema og sentrale aspekter i menighetens forkynnelse, så de etter endt opplæring kan oppleve at det kristne budskapet er forståelig og relevant for dem selv.

I BCCs lokalmenighet på Sørlandet deltok ni ungdommer på trosopplæring i år. Øivind og Ingeborg Jacobsen har hatt hovedansvaret for opplæringen. I tillegg deltok fire voksne ungdommer som hadde rollen som mentorer for de yngre ungdommene.

Gruppen skulle hatt 10 samlinger fra januar til april, men utbruddet av Covid-19 førte til at opplæringen ble satt på pause, og ble fullført først etter sommeren. I september ble avslutningen  markert med en fest med ungdommene selv i sentrum.

Engasjerende samlinger

Live og Daniella er to av de som har hatt bibelundervisning dette året. De har både satt pris på fellesskapet de har fått i gruppa, men også det å få forklart begreper fra Bibelen og få mer kunnskap om det kristne trosgrunnlaget i menigheten.

Daniella (15) sier at det kan gå litt fort i ord og uttrykk på møtene, og derfor var det godt å ha tid til å få grundige forklaringer på egne samlinger:

– Det kan av og til være litt vanskelig å forstå seg på alt det de eldre sier, så alt det Øivind har gått igjennom har vært veldig bra.

Live (15) fortalte at hun var glad for å være en del av et fellesskap med jevnaldrende:

– For meg har menigheten vært et godt og trygt sted hvor jeg kan være meg selv, sier hun. Også er det er fint at vi kan samles som gruppe og snakke sammen, om Bibelen og forskjellige tema.

Live (andre fra venstre) og Daniella (andre fra høyre) mener trosopplæringen både har vært lærerik og samlende. Foto: BKM Sørlandet

Tro som hjelp og trygghet videre i livet

Benedicte Døviken (27) er en av de eldre ungdommene som har vært mentorer for deltakerne. Hun forteller at det har vært interessant og inspirerende å delta på samlingene, og at det har vært ekstra moro å oppleve at ungdommene engasjerer seg i samtaler rundt de ulike temaene. Hun tror ungdommene vil få god bruk for det de har fått høre, både i den livsfasen de er i nå, men også senere i livet.

– Ungdommene får høre om hvordan de kan bruke Guds ord til en hjelp i hverdagen. For meg er troen på Gud en trygghet og kraftkilde, for eksempel i møte med bekymring, uro og det å sammenligne seg med andre. Gud har skapt oss perfekt, akkurat slik vi skal være. Hvis vi tror på det, trenger vi ikke å ha komplekser for noe rundt vår egen person.

Jonathan Storm Larsen (30) var også med som mentor på samlingene. Han var selv med på trosopplæring da han var yngre, og har personlig erfaring med at det han lærte har hjulpet han i livet. Han ønsker derfor at de yngre skal få oppleve det samme.

– Troen på Gud og Bibelens ord er ikke umoderne og kjedelig teori, men tvert imot er det en stor hjelp i alle livssituasjoner, sier han.

Fra en av samlingene, hvor ungdommene følger med mens lederne forteller. Foto: BKM Sørlandet.

En minnerik avslutning

Festen som ble holdt for ungdommene en lørdag i september ble en fin, høytidelig avslutning på perioden med trosopplæringen. Strålende vær, festkledde ungdommer og stolte foreldre, søsken og venner satte rammene for dagen. Som en gave fra menigheten fikk deltakerne hver sin bibel, som de også ble anbefalt å lese mer i videre.

Flere av ungdommene ga en takk til lederne og mentorene for samlingene de hadde vært med på. Både god servering, engasjerte ledere og en avslappet atmosfære ble trukket frem som suksessfaktorer av deltakerne, som syntes undervisningen hadde vært så interessant at tiden hadde gått veldig fort. Flere av ungdommene uttrykte at de nå har fått et bedre grunnlag for å forstå forkynnelsen og sin egen tro på en bedre måte. For mange av lederne har perioden også vært en ekstra fin tid:

– Det har vært sterkt å oppleve den levende interessen og gleden de yngre viser over å få være med og snakke om disse temaene. I tillegg har det vært fint å merke den gode kontakten vi har fått på tvers av generasjoner, sier Jonathan.

Som gave fra menigheten fikk ungdommene hver sin Bibel. Foto: BKM Sørlandet
Ungdommene på den store festdagen sammen med eldre mentorer, Jonathan og Benedicte på venstre side. Foto: BKM Sørlandet