Rasehat må være langt borte fra menighetene

Søndagens møte ble en spesiell markering av at vi i BCC tar sterk avstand fra alt rasehat. Kåre J. Smith talte om at vi er Guds barn ved troen på Jesus Kristus, og da må vi elske og respektere hverandre, uansett hvor vi kommer fra.


Tekst: Berit Hustad Nilsen – Foto: BCC

Det ble talt ut fra disse versene i Johannes evangelium:
Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. (Joh. 17,22-23)

– Ufred og hat kommer av at våre egne lyster og tilbøyeligheter får styre, sa Smith og fortsatte: – Men den fullkomne enhet begynner med å være korsfestet med Kristus. Der møter vi Guds kraft og Guds visdom, og da kan Kristus begynne å leve i oss.

Det er ikke rasehat i Guds hus

Det ble videre lest fra brevet til Efeserne, om menigheten som Gud ønsker skal være «hellig og ulastelig» (Ef. 5,27). Det ble en alvorlig påminnelse om at all nedsettende virksomhet, løgn og urettferdighet skal holdes utenfor Guds menighet, som er Guds hus, der Jesus er inngangsdøren.

– I Guds hus er det herlighet og liv, der all slags rasehat og det å se ned på andre mennesker må være langt borte, sa Smith.

– Her er vi alle Guds barn ved troen på Jesus Kristus, og vi må elske og respektere hverandre og tale vel om hverandre, uansett hvor vi kommer fra.

Hvert lem på et legeme er verdifullt

Smith oppmuntret menigheten til å se at alle lemmer på legemet er verdifulle.

– Hvert lem har en viktig tjeneste å utføre, alle har fått noe av Gud for å være til velsignelse, ta vare på den, de andre trenger din tjeneste.

Møtet fortsatte med flere inspirerende og tankevekkende appeller, vitnesbyrd og sanger fra hele verden.

Appell fra Urbana, USA. Foto: BCC
Appell fra Ottawa, Canada. Foto: BCC

Medlemmer fra Frankrike og Kamerun hadde samarbeidet om å lage en versjon av nr. 469 i Familiesangboken Mandelblomsten, se filmen her: