Seminardag med Norges Kristne Råd

Norges Kristne Råd (NKR) inviterte nylig til dobbel webinardag. Første del av dagen handlet om hvordan vi kan bli kirke på nye måter, mens det andre webinaret tok opp spørsmål rundt mobbing, og hvordan kirkene kan jobbe forebyggende blant barn og unge på dette viktige feltet.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Norges Kristne Råd/ BCC

–Hva er det vi må når vi er tilbake til «normale» tilstander igjen? Vi lever i en tid da vi trenger å tenke nytt om hvordan vi er kirke. Det handler om hvilke behov vi møter i nabolaget, men også hvordan vi lever evangeliet på en troverdig, aktuell og relevant måte i dag, sa Erhard Hermansen da han ønsket velkommen til dagens første webinar fra Norges Kristne Råd.

Mange kirkesamfunn har nettopp brukt tiden med restriksjoner på grunn av korona-pandemien til fornyelse.

Utfordringer skaper nye tanker

En rød tråd gjennom hele webinaret var at det stadig må være en drivkraft i oss til fornyelse og utvikling. Flere av foredragsholderne trakk frem nettopp behovet for å finne nye måter å være kirke på, og å lytte godt etter for å skille mellom egne gode idéer og Guds vilje for menighetene.

Innleder Kjetil Sigerseth har jobbet for fornyelse i kirkene gjennom Naturlig Menighetsutvikling (NaMuh). Han uttrykte ydmykhet og takknemlighet for det som hadde kommet frem, og oppfordret kirkene til å heie på pionerene, de som bringer utviklingen videre. Her er også tilretteleggerne, de som støtter opp om dette arbeidet, essensielle, sa han.

Se hele seminaret her.

BCC er glad for å høre andres erfaringer. Vi har, som mange andre, opplevd den siste tiden som utfordrende, men likevel givende. Det har gitt unike muligheter til å tenke annerledes. Selv om vi ikke har kunnet samles slik vi pleier, har den virtuelle løsningen samlet medlemmer over hele verden på en ny måte.

LES OGSÅ: Virtuell påske blir starten på noe nytt

Selv om den siste tiden har vært utfordrende, har den også gitt nye muligheter for virtuelle løsninger som samler på en ny måte. Foto: BCC

Barna må kjenne seg som en verdifull del av fellesskapet

I sitt andre webinar ønsket Kirkerådet og Norges Kristne Råd  å belyse temaet mobbing og hva det betyr for arbeidet med barn og unge i kirken. Generalsekretær Erhard Hermansen innledet med å referere til FNs barnerettigheter, og at disse er ledende for arbeidet.

I denne delen kom det fram at kirken kan være et fristed og en trygg arena for barn som har vonde opplevelser med mobbing og det å ikke kjenne seg inkludert. Kirken skal være et sted hvor barna møter trygge voksne som er gode rollemodeller, og opplever at de er inkludert og en verdifull del av fellesskapet.

BCC ser det som en av de viktigste oppgavene i et samfunn at barna skal vokse opp i gode og trygge miljøer, hvor de kjenner seg elsket akkurat slik de er. Derfor legges det ned mye arbeid nettopp i denne målgruppen, og vi samarbeider både med Aktivitetsklubben og Brunstad Ungdomsklubb for å gi barna et rikt aktivitetstilbud innenfor kristne rammer.

En lang rekke foredragsholdene bidro til et viktig webinar, med tanker som vi vil ta med oss videre.

Se hele webinaret her.

LES OGSÅ: En god barndom å se tilbake på

En av de viktigste oppgavene i et samfunn er å sørge for at barna kan vokse opp i trygge og gode miljøer. Her fra Aktivtetsklubben i Oslo Follo. Foto: BCC.