Se video: Fagert er landet du oss gav

17. mai 2020 blir en dag vi sent vil glemme, denne gangen må vi synge «Ja, vi elsker» fra hvert vårt sted. Likevel vil vi i dag få kjenne på fellesskapet på en annen måte, og kanskje gjør det dypere inntrykk når det vi tar for gitt ikke lenger er en selvfølge. Se glimt fra hvordan BCC markerer dagen her.


Tekst: Ulrikke Andresen – Foto: BCC

Vi er glade for å leve i et land der generasjon etter generasjon kan vokse opp i frihet, fred og trygghet. For over 200 år siden fikk landet vårt sin egen grunnlov, bygget på verdier vi setter like høyt i dag. Disse verdiene har det flere ganger blitt kjempet for, og takket være tapre forfedre og -mødre kan vi fortsatt glede oss over å kunne leve i frihet og fred.

Festsending fra vårt interaktive TV-studio

For å markere en nasjonaldag som blir litt annerledes enn vanlig, arrangerer BCC en festsending fra det interaktive TV-studioet som har vært til stor nytte og glede i en spesiell tid. Her kan du se video av medlemmer fra Bergen, som hyller fedrelandet med en vakker versjon av salmen «Fagert er landet du oss gav», og hele sendingen blir delt her på siden etter kl. 19.

Klikk på bildet over for å se musikkvideo av «Fagert er landet», fremført av Seasound Band and Choir.

Flere lokalmenigheter har engasjert seg for å lage musikkinnslag og filmer av god kvalitet, noe som bidrar til at dette blir en verdig feiring, tross begrensningene. Medlemmer fra både Norge og resten av verden deltar i sendingen ved å sende inn videohilsener og bilder av feststemte mennesker, og for de som er fra andre land blir det gode muligheter for å bli kjent med noe av den norske kulturen som vi gjerne deler på denne dagen.

En historisk nasjonaldag

I Norge kan vi være både takknemlige og stolte over at de demokratiske og trygge verdiene i vårt samfunn opprettholdes, noe som også har blitt ekstra synlig ved håndteringen av koronapandemien. Nestekjærlighet og dugnadsånd er satt på agendaen, og vi står sammen for å gjøre det beste for hverandre.

I BCC tror vi at ved å leve et liv der kjærligheten til Gud og vår neste settes høyest av alt, så vil vi bidra til at det fortsatt kan være fred og frihet både i hjemmene, menighetene og i samfunnet.

Gratulerer med dagen, Norge! 

LES OGSÅ: