Video: Bønnedag i hele Norge

I dag, 22. mars er kirker fra hele Norge invitert til å delta i bønn av Norges Kristne Råd. Bønnedagen arrangeres online i forbindelse med den situasjonen som verdenssamfunnet nå står midt oppe i. Se BCCs bidrag her. 


Tekst: Berit Hustad Nilsen – Oppdatert 22.03.20

Etter at koronavirusets spredning har gitt begrensinger for å møtes til trosoppbyggelse, har kristne over hele landet engasjert seg for å kunne samles på nye måter online. Situasjonen har bidratt til mange kreative løsninger, og i dag inviterte Norges Kristne Råd til felles bønnesamlinger på digitale plattformer.

For medlemmene i BCC er bønn en naturlig del av livet, og noe vi bærer med oss hver dag. Men i denne særlige situasjonen ønsker vi å minne om Paulus ord til Timoteus:
«Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» (Paulus første brev til Timoteus, 2:1-4)

BCCs bønn er en del av søndagssendingen på BrunstadTV, og den er også publisert på Facebook og YouTube i tillegg til her på siden.

Program for Bønnedagen

Hentet fra Norges Kristne Råds nettside. 

 • 09.00 Den svenske kirke i Norge, Per Anders Sandgren leder i bønn
 • 10.00  IMI – Kirken, Egil Elling Ellingsen leder i bønn
 • 11.00 Gudstjenester sendes fra de ulike kirkene
  • NRK sender gudstjeneste fra Elverhøy Kirke med kapellan Kjersti Marie Lægdene på NRK2 (følg med for eventuelle endringer) og NRKP1
 • 12.00 Kvekersamfunnet, Hanne Hognestad, leder for Kvekersamfunnet
 • 13.00  Frikirken, Anne Mari Schiager Topland leder i bønn
 • 14.00  Den norske kirke, Joackim Haaland, m.fl. leder i bønn
 • 15.00  Det Norske Baptistsamfunn
 • 16.00  Familiesamling med Søndagsskolen Norge. Søren Nielsen og hånddukkene Jonas og Julie leder i bønn
 • 17.00  Pinsebevegelsen, Øystein Gjerme leder i bønn
 • 18.00  Den katolske kirke, vesper fra Katarinahjemmet
 • 18.30  Misjonskirken Norge, Øyvind Haraldseid leder i bønn
 • 19.00  Pinsebevegelsen, Morten Marius Larsen m.fl. leder i bønn
 • 19.30  Brunstad Christian Church, Kåre Smith leder i bønn
 • 20.00  Metodistkirken, Per Bradley leder i bønn
 • 20.30  Frikirken.
 • 21.00   Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen leder i bønn.