Hebreerbrevet i nytt format vekker interesse hos ungdom

Hvordan inspirere ungdom til å interessere seg for innholdet i en av det nye testamentes kanskje mest intellektuelt krevende bøker? Det har [...]