Full seier til frivilligheten: – En gledens dag for oss

Direktoratet for Arbeidstilsynet omgjorde tidligere vedtak, og ga dermed frivillige fra lokalmenigheten i Horten fullt medhold. Etter direktoratets syn har frivilligheten vært organisert på lovlig vis, og medlemmene i BKM Horten jubler.


Tekst: Johanne Reiersrud / Foto: BCC og BKM Horten

I en pressemelding sier BKM Horten at de frivillige både var lettet og glade for avgjørelsen.

Forstander i BKM Horten, Per Østern er glad for svaret fra direktoratet for Arbeidstilsynet. Foto: BKM Horten

– Uten innsatsen fra medlemmene har vi jo ikke grunnlag for å dekke kostnadene til å drive det aktive menighetslivet vi har her lokalt samtidig som vi bidrar til kristent misjonsarbeid rundt om i verden, sier forstander Per Østern. – Derfor er dette en gledens dag for oss.

Etter Direktoratets syn har frivilligheten vært organisert på lovlig vis. Avklaringen betyr en full seier til de frivillige, som nå fortsatt kan jobbe dugnad uten tyngende pålegg fra Arbeidstilsynet.

– Dette er veldig gledelig. Vi har brukt mye ressurser på å sette oss inn i lovverket, og gjør det vi kan for å innrette all vår virksomhet slik at den er i henhold til det norske regelverket. Derfor setter vi stor pris på direktoratets bekreftelse på at vår måte å organisere de frivilliges store engasjement på er lovlig, sier Finn Åge Ødegård.

Han er complianceansvarlig i BCC, som har bistått lokalmenighetene i Norge med å utarbeide gode rammer for frivillig arbeid i deres organisasjoner.

Ønsker ikke konflikt, men prinsipiell avklaring

Alle frivillige organisasjoner, trossamfunn og idrettslag i Norge er alle er avhengig av frivillig innats og ildsjeler som ikke tar imot lønn for jobben de utfører. Dette gjelder også BCC og lokalmenighetene, som er avhengig av dugnad og gaver for å finansiere den ideelle virksomheten.

Finn Åge Ødegård, styremedlem og compliance-ansvarlig. Foto: BCC

Uenigheten med Arbeidstilsynet Sør-Norge knyttet seg derfor til om frivillig arbeid skal underlegges de øvrige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, herunder plikt til å utbetale lønn etter allmenngjøringsforskriften. Dette til tross for at de frivillige jobbet til inntekt for ideell virksomhet, og heller ikke ønsket lønn.

Ødegård presiserer at både BCC og de lokale foreningene ønsker velkommen et klarere rammeverk for frivilligheten. Han mener det bør være lett for de frivillige å følge regelverket.

– Vi har ment at Arbeidstilsynet burde søke avklaring av et uklart lovverk på andre måter enn å lage konfliktsak ut av dette, og det er nettopp det direktoratet nå sier må gjøres – det er lovgiver som skal bestemme frivillighetens rammevilkår.

LES OGSÅ: Frivillig innsats eller dugnadspress?

 

Andre gang Arbeidstilsynets pålegg omgjøres.

Arbeidstilsynet Sør-Norges vurderinger har dermed blitt overprøvd av en høyere instans for andre gang, for det er bare litt over tre år siden selskapet Fjordteam AS, som er eid av lokalmenigheten i Sandefjord, måtte ta ut stevning mot staten, ved Arbeids- og sosialdepartementet. De fikk fullt medhold ved at departementet omgjorde Arbeidstilsynet Sør-Norges pålegg uten rettssak.

Saken handler til syvende og sist om hva som skal være rammeverket for frivillig innsats. Det er en tematikk som har konsekvenser for hele den frivillige sektor i Norge.

Bred pressedekning av saken – to medier felt i PFU

Mens saksbehandlingen har pågått har både lokale og nasjonale medier dekket saken med sensasjonsoverskrifter som: «Bryter lover og regler», og «Slik danker Smiths venner ut konkurrentene med dugnadsarbeid». Pressens Faglige Utvalg (PFU) har felt to medier i saken for presseetiske overtramp i omtalen.

Nå viser det seg altså at Direktoratet mener virksomheten har vært lovlig organisert hele tiden.