Angående veiledningshefte om ulike samlivsformer

I det siste har vært en del oppmerksomhet rundt veiledningsheftet «Samboere, skilte og gjengifte, og ulike samlivsformer». Heftet ble i sin tid skrevet av BCCs forstanderskap som en veiledning til mennesker som selv aktivt søkte svar i livssynsspørsmål.


BCC vil bemerke at det nevnte heftet aldri har vært bindende retningslinjer for våre medlemmer eller andre. Retningslinjer for medlemskap og deltakelse fastsettes av BCCs representantskap og styret. Det nevnte heftet inneholdt formuleringer som vi forstår kan misforstås og oppfattes som retningslinjer. Heftet må imidlertid forstås i lys av å være veiledning til personer som selv ønsket å lese det, ikke et regelverk.

På bakgrunn av misforståelsene som er oppstått, har både forstanderskapet og styret i BCC sett behov for å presisere at heftet ikke er en del av BCCs litteratur.

Vi respekterer menneskets rett til å ta personlige valg i henhold til de rettigheter samfunnet har fastsatt, og mener at alle mennesker er elsket av Gud, uansett rase, kjønn eller seksuell legning. Likevel har vi naturligvis ikke endret vårt syn på at Bibelen har fastsatt at rammen for samliv er ekteskapet mellom mann og kvinne. Dette vil vi forkynne og oppmuntre til å leve etter.

BCCs medlemmer bør kunne kjennetegnes ved holdninger og livsførsel forenlig med respekt og aktelse overfor andre mennesker, uansett om de deler vårt trosgrunnlag eller ikke.

Les også: Intervju med Kåre J. Smith i Vårt land 14. februar, der han omtaler dette og mange andre interessante temaer.