To aviser felt for brudd på god presseskikk i omtale av BCC

Pressens faglige utvalg (PFU) har vurdert Gjengangerens omtale av BCC som et brudd på god presseskikk. Oppslaget ble felt både i nett- og papirutgaven, samt i Telemarksavisas gjengivelse av samme sak.


Tekst: Johanne Reiersrud / Foto: journalisten.no 

I juni 2019 omtalte Gjengangeren en pågående tilsynssak Arbeidstilsynet har i Hortens-området, og Telemarksavisa publiserte den videre i sin nettavis. BCC var ikke part i den aktuelle saken, men ble likevel omtalt allerede i overskriften, uten at Gjengangeren eller Telemarksavisa kontaktet BCC for samtidig imøtegåelse på alvorlige påstander. I tillegg formidlet artikkelen udokumenterte påstander fra anonym kilde.

LES OGSÅ:

Konkret ble Gjengangeren innklaget for brudd på punkt 3.2, 4.4 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten, og PFU ga BCC medhold i alle tre punktene.

Telemarksavisen ble innklaget for brudd på de samme punktene, men ble felt på punkt 3.2 og 4.4.

Utdrag fra Vær Varsom-plakaten

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Kilde: VVP

Skjerper medienes rolle

BCC setter pris på at PFU skjerper medienes rolle i samfunnet, og vi er glade for at det var en så tydelig fellelse, både når det gjaldt Gjengangeren og Telemarksavisen.

Pressen har et viktig og særskilt samfunnsoppdrag vi respekterer og setter pris på. Men vi forventer en rettferdig og saklig omtale i saker som angår vårt kirkesamfunn. Som et minimum må Vær Varsom-plakaten følges, slik at alle opplysninger sjekkes grundig og at det utvises kritisk vurdering i valg av kilder.

Lang behandlingstid gjør at feil opplysninger lever lenge

Saken har hatt en behandlingstid på over 6 måneder. Det synes vi er beklagelig, da inntrykket de felte artiklene har skapt, dermed har fått leve så lang tid.

Artikkelen oppdateres.