BCC inn i Norges Kristne Råd

Etter et år med samtaler og dialogmøter har BCC ønsket å bli en del av fellesskapet i Norges Kristne Råd. 20. november 2019 innvilget styret vår søknad om observatørstatus.


Av: Berit H. Nilsen

– Vi har hatt fine og respektfulle samtaler der vi har fått økt gjensidig forståelse for det arbeidet som legges ned av de mange kristne i Norge, sier forstander Harald Kronstad fra BCC.

Fra BCC sin side har Harald Kronstad, Trond Eriksen, Berit H. Nilsen og Kåre J. Smith deltatt i samtaler det siste året. Fra Norges Kristne Råd har Erhard Hermansen, Ivar Granum og Rolf Ekenes deltatt.

– Brunstad Christian Church har det siste året hatt flere samtaler og dialogmøter med Norges Kristne Råd, blant annet i spørsmål om teologi og økumenikk. Det har vært gode samtaler preget av gjensidig respekt og interesse for å lære hverandre bedre å kjenne, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd.

BCC har søkt om observatørstatus i første omgang, og ønsker på denne måten å bli kjent med organisasjonen. Planen er å søke om ordinært medlemskap etter hvert.

– Vi har satt pris på å bli kjent med representantene vi har hatt møter med, og nå gleder vi oss til å være med videre og lære flere av medlemskirkene å kjenne, sier Kronstad.

For BCC betyr samarbeidet med Norges Kristne Råd at vi kan lære av andre kristne organisasjoner og vi kan fjerne unødvendige barrierer mellom kristne trossamfunn. Vi tror også at BCC kan ha noe å tilføre når det for eksempel gjelder arbeid for barn og ungdom. Sammen står vi sterkere for å sikre at kristne verdier fortsatt kan være aktuelle i det norske samfunnet.

Fra et av dialogmøtene på BCCs hovedkontor på Ryen. Foto: BCC

Les mer om Norges Kristne Råd her