Barnekonvensjonen 30 år

Over hele verden markeres det at det i dag er 30 år siden FN vedtok sin barnekonvensjon, som skal ivareta barns rettigheter på en særskilt måte.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

20.november er en viktig dag for alle som bryr seg om barns rettigheter. Barnekonvensjonen var den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som slo fast at barn har en spesiell juridisk status og krav på ekstra beskyttelse. Konvensjonen er basert på FNs erklæring om barnets rettigheter, som ble vedtatt 30 år tidligere.

For Brunstad Christian Church er det å gi barn og ungdom en god grunnvoll for livet en av de viktigste oppgavene vi kan ha i et samfunn. Vi er takknemlige for barnekonvensjonen som er med på å gi barna trygge, og helt nødvendige rettigheter i samfunnet.

Rett til fritid og lek, skole, rett til å tro og til å si sin mening i ting som angår dem selv er noen av rettighetene konvensjonen. Barneombudet skriver på sine sider i dag: I Norge har vi kommet langt når det gjelder barns rettigheter, men det er fremdeles mye igjen. Vi ser blant annet at barn har begrensede muligheter for å klage dersom rettighetene deres blir brutt. Barn blir heller ikke alltid hørt i beslutningsprosesser.

LES OGSÅ: Barnerettighetsdagen – fokus på barnas beste 

Vi ønsker å rette en stor takk til alle de som hver dag, på ulike plan, arbeider for nettopp at disse rettighetene oppfylles. I Brunstad Christian Church vil vi fortsette å jobbe for at barn skal ha et godt, trygt og inkluderende tilbud i våre menigheter og trossamfunn.

Gratulerer med dagen!

Les også: En god barndom å se tilbake på
Les mer om FNs arbeid for barns rettigheter her: FN-Sambandet – Barnekonvensjonen