Har BCC en egen app til gaver og dugnad?

Den siste tiden har vi ganske ofte fått spørsmål, både fra journalister og andre, som spekulerer i om det blir for profesjonelt å registrere gaver og dugnad i en app. Vi mener at dette er helt i tråd med tiden. Les gjerne mer om appen her.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: Anne Lea Nielsen

BCC har de siste årene utviklet applikasjonen «MyShare». En genial løsning som gjør det enklere å være frivillig, og som gir transparens om hvordan gavepengene benyttes.

I tråd med regjeringen og Frivillighet Norge

Det med at teknologien kan gjøre frivillige organisasjoners utfordringer med pengeinnsamling og markedsføring enklere, ble også tatt opp da statsminister Erna Solberg besøkte topplederkonferansen i Frivillighet Norge i fjor. Statsministeren pekte på de muligheter, men også de utfordringer, den digitale revolusjonen kan gi.
– Det krever økt bevissthet om at pengene havner der de skal. Forvaltning og digitalisering henger sammen, sa Solberg i sitt innlegg. Og fortsatte med å si at samfunnet må rustes, for dette vil endre Norge.

LES OM TOPPLEDERKONFERANSEN HER: Digital utvikling gir nye muligheter for frivilligheten

Frivillig sektor er avhengig av moderne teknologi

– Frivillig sektor er avhengig av å ta i bruk moderne teknologi og kommunikasjonsmidler. Rekruttering, synlighet og drift kan forbedres med digitale verktøy, sa generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen under teknologidagen som  KNIF arrangerte i samarbeid med Frivillighet Norge.

LES OM TEKNOLOGIDAGEN HER: Digitalisering av frivilligheten

I tråd med tiden har altså BCC valgt å ta i bruk teknologien, nettopp for å gjøre det enklere for giverne, og for å sikre transparens i hva gavemidlene brukes til.

App som gjør rekrutteringen enklere

Applikasjonen «MyShare» er utviklet av BCC, og tilbys som et verktøy til lokalmenighetene og ungdomsorganisasjonene. I applikasjonen kan det enkelte medlem holde oversikt over hvor mye en totalt har bidratt med av kontante gavebidrag, eller verdiskapning via dugnad. Appen gjør det også enkelt å melde seg på, og lett å melde seg av, tilgjengelige dugnader.

Ungdommen vår etterspør bedre oversikt, så i september kom det en ny versjon av appen. Den er utviklet i samarbeid med ungdomsforeningen Brunstad Ungdomsklubb (BUK) som skal motivere klubbene til å tjene inn til campene. Resultater vises i prosent ut fra det målet som hvert medlem i klubben har satt seg. På den måten kan resultatet sammenlignes med klubber fra hele verden.

Promo for den moderne appen MyShare, som er populær blant både unge og gamle BCC-medlemmer. Video: BrunstadTV

Transparens og frivillige målsetninger

Medlemmer kan sette opp egne mål for hva de ønsker å bidra med av verdiskapning til fellesskapet. Det er naturlig nok stor variasjon i hvilke mål som settes, da alle bidrag er frivillige. Samtidig gir det foreningen en indikasjon på hvor mye de kan budsjettere med i gave- og dugnadsinntekter.

Gavebidragene som betales eller jobbes inn via dugnad går til fellesskapet i lokalmenigheten. Der får giverne informasjon om hva gavene brukes til. Det kan for eksempel være til å dekke hele eller deler av kostnaden til felles arrangementer i lokalmenigheten, driftskostnader i lokalmenigheten, eller som gave til misjonsvirksomheten i BCC eller tilknyttede barne- og ungdomsforeninger.
Alle målsetninger velges selv av det enkelte medlem, og registreres inn i applikasjonen. Alle registeringer håndteres konfidensielt av administratorer i de lokale foreningene, og ledelsen eller andre har ingen mulighet til å endre målsetninger.

Å kunne tilby et slikt verktøy til de lokale foreningene har åpnet mange nye muligheter og det har vist seg at transparensen øker givergleden. BCC kommer derfor til å fortsette med å ta i bruk ny teknologi både til givertjeneste og formidling i framtiden.

LES OGSÅ: BrunstadTV på internasjonal messe for medier og teknologi