Sørlandet: musikkvideo som misjon

Denne høsten bruker lokalmenigheten på Sørlandet 600 000 kroner på en TV-sendt misjonsfest. Les intervju med ildsjeler som brenner for å formidle det kristne budskapet gjennom fengende film og musikk for ungdom.


Tekst: Ulrikke Andresen – Foto: BKM Sørlandet                                                                                

Hvert halvår arrangerer ulike lokalmenigheter over hele verden TV-sendte misjonsfester i BCC. Nå forbereder lokalmenigheten på Sørlandet sitt bidrag, og det hele sparkes i gang 2. november. I tillegg til et stort budsjett, arbeides det flere hundre timer frivillig for at festen skal gjøre et stort inntrykk på seerne, og for at materiale skal egne seg for deling på sosiale medier.

Budskapet skal være lett å forstå

– Gjenkjærlighet til Jesus er overskrift for festen, sier Julie Bårdsen, som er produsent. – Vi ønsker at både unge og eldre skal forstå hva det vil si å ha en personlig forbindelse med Jesus, forklarer hun.

Festens fokus er misjon, og derfor arbeides det spesielt med at innholdet som produseres skal kunne deles på for eksempel YouTube, og altså kunne brukes flere ganger.

Det jobbes mange hundre timer frivillig for å sette i stand misjonsfesten. Her filmes det til musikkvideo som skal fenge ungdommen. Foto: BKM Sørlandet

Musikken er et sterkt virkemiddel

Det produseres hele tre musikkvideoer i forbindelse med festen.

– Her på Sørlandet har vi mange dyktige musikere, og det vil vi gjerne gjøre oss bruk av, fortsetter Bårdsen. Det er allerede jobbet over 200 timer med bare musikk, og det gjenstår enda like mange timer fram til november.

En av ildsjelene bak musikksatsingen er Ørjan Bolsønes.

– I musikken ligger det veldige muligheter til å virke på mennesker. De fleste hører jo på musikk hver dag, og slik når mange verdenskjente musikere ut med budskapet sitt. På samme måte ligger det en god mulighet til misjon i musikken, sier Bolsønes. Sangene som skal brukes er fra BCCs sangbok Herrens Veier.

LAST NED: Sangboken Herrens Veier som e-bok

Det legges ned stor innsats i å få frem budskapet i sangene. Ørjan er en av ildsjelene som arbeider med dette på fritiden. Foto: BKM Sørlandet

– Det er viktig å gjøre stilen frisk og enkel, slik at folk har lyst til å høre sangene om igjen. På denne måten kan man lytte til det viktige budskapet flere ganger. Rim og rytme blir ofte sittende i tankene, og i disse enkle strofene kan være en hjelp for både yngre og eldre til å ta gode valg i hverdagen, fortsetter Bolsønes.

Han er selv utdannet musikkpedagog, og finner mye motivasjon i å formidle evangeliet ved å bruke sin utdannelse som frivillig i menigheten. – Det er veldig motiverende å kunne skape gode arrangement til tekstene, slik at det kan være til hjelp for menneskene, særlig ungdom som står ovenfor vanskelige valg. Disse sangskattene har nemlig hjulpet meg selv mange ganger, sier Bolsønes.

Gode virkninger lokalt og globalt

Misjonsfesten er et omfattende prosjekt, men det har også positive ringvirkninger i lokalmenigheten.

– Da vi satte i gang med arbeidet rundt dette innholdet, ble det tydelig for hele arbeidsgruppen at vi selv må praktisere evangeliet i hverdagen for å ha et budskap å nå ut med til andre», forteller Bårdsen. – Det virker positivt på fellesskapet og samarbeidet.

Prosjektet blir altså ikke bare til glede for seerne, men kommer også arrangørene og lokalmenigheten til nytte.

Samtidig med at misjonsprosjektet gir bra innhold som BCC kan bruke til misjon, styrkes misjonsarbeidet ved hjelp av en stor felles kollekt der lokale menigheter fra hele verden deltar. I løpet av TV-sendingen har menigheten på Sørlandet nemlig tenkt seg å samle inn 10 millioner kroner som skal brukes til nye misjonsprosjekter i BCC.

Noen av de frivillige på workshop for misjonsfesten. Foto: BKM Sørlandet