Informasjon vedrørende tv-reportasje

BCC er blitt kjent med at TV 2 og selskapet Novemberfilm arbeider med en programserie som vil rette sterk kritikk mot mange sider av vår virksomhet. I den forbindelse er det mulig at programmakerne kommer til å kontakte medlemmer av BCC.


Av: Berit Hustad Nilsen 

TV 2 og Novemberfilm har tidligere vært i kontakt med BCC om prosjektet. Ut fra det vi er presentert for, er det sannsynlig at TV 2 planlegger tv-programmer der det vil bli fremmet uriktige og skadelige påstander, blant annet knyttet til hvordan BCC samler inn penger og jobber dugnad. Programskaperne jobber også ut fra teorier om at BCC bedriver sosial kontroll av medlemmenes liv og gjør livet vanskelig for familier.

Både i forbindelse med helgens pinsestevne på Brunstad og i forbindelse med andre arrangementer i BCC-regi, kan det være at programlederne Kadafi Zaman og Janne Amble kommer uanmeldt med ønske om å gjøre opptak og intervjuer. Det må selvsagt være opp til hvert medlem å vurdere hvorvidt man ønsker å medvirke i slike programmer, dersom TV 2 skulle kontakte dem.

Vi ønsker uansett å dele den informasjonen vi har mottatt fra TV 2 om programmet, slik at den enkelte kan ta det med i sine vurderinger dersom man skulle få en forespørsel om å delta. 

Vi har blitt kontaktet om medlemmer som allerede er blitt oppsøkt av Zaman og Amble. I disse møtene har programlederne ikke tilkjennegitt den tydelig kritiske vinklingen vi vet planlegges.

Som medlemmer i BCC vet, er både medlemskap og all innsats i trossamfunnet frivillig. I både vår interne kommunikasjon og i møte med omverden, ønsker vi å være åpne og ryddige. Vi ønsker derfor å dele den ovenstående informasjonen med våre medlemmer, slik at den enkelte får bred og riktig bakgrunn for å gjøre sine valg dersom de skulle bli kontaktet av TV 2.

Les også: Falsk informasjon om BCC