Da ånden kom til jorden

I anledning pinsen har avisen Vårt Land spurt ledere fra ulike trossamfunn om hvordan den Hellige Ånd virker i dag. – Åndens arbeid er å herliggjøre Jesus, sier Harald Kronstad fra forstanderskapet i BCC.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Vårt Land 

– Den hellige ånd åpenbarer seg ved rettferdighet, fred og glede. Det ser jeg daglig og ukentlig blant unge og eldre jeg er sammen med, både i lokalmenigheten og på stevnene våre.

– De som lar seg lede av Ånden gir ikke etter for selviske ambisjoner om å herliggjøre sitt eget navn eller søke egen ære og storhet. Når selv unge mennesker ved personlig tro og beslutning velger å leve et liv etter Guds ord og hans vilje, da vet vi at det kun er Den Hellige Ånd som kan virke slik og også gi kraft til det, sier Harald Kronstad i intervjuet med Vårt Land.

Han er en av de 3.600 BCC-medlemmene som er samlet til pinsestevne i BCC denne helgen.

– Den hellige ånd vil være i alle kirkesamfunn hvor det er oppriktig troende som holder seg nær til Gud og hans ord. Alle som holder Jesu ord, vil oppleve at både Faderen, Sønnen og Den hellige ånd tar bolig i deres hjerter. Det er et fantastisk og anbefalelsesverdig liv å leve!

Les hele intervjuet med Harald Kronstad og de andre kirkelederne her:
Tolv tegn på den Hellige Ånd i Norge, eller i dagens utgave av Vårt Land.