Søndagsskolen – er den fortsatt relevant?

Det er stort tempo i underholdningsverdenen, og barn er vant med å konsumere innhold på mange ulike flater. Kan en gammeldags søndagsskole fortsatt være interessant?


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: BCC

Barndommen kommer ikke i reprise. Det vi opplever som barn og de verdier de voksne rundt oss formidler kan være avgjørende for hvordan vårt voksenliv blir.

I vår omskiftelige verden er det bra for barn å ha et stabilt og godt fundament. Det gir trygghet, og det er en viktig arv å gi videre til barna. De skal oppleve godhet og kjærlighet fra oss voksne. De skal se forbilder som med frimodighet kan si: følg meg, slik som jeg følger Jesus.

LES MER på Vårt Lands debattsider:»Barns frihet til å velge»

Her kan søndagsskolen være en viktig arena, der barn kan oppleve at det glade budskap formidles. Av voksne som selv har blitt hjulpet av Jesus, og derfor kan hjelpe andre.

Filmer som supplement i søndagsskolen

Barns oppmerksomhet varer ikke så lenge av gangen, så variasjon kan være en nøkkel for å lykkes i søndagsskolen.

I BCC har vi derfor brukt ressurser på å skape innhold som kan brukes i søndagsskolearbeidet. Både presentasjoner og filmer som er en støtte når Bibelfortellinger skal formidles. Dette håper vi også andre kan ha glede av.

LES OGSÅ: Søndagsskolen – en viktig del av menighetslivet 

Hvis du vil se noen av filmene vi har laget, så kan du finne flere av dem på BrunstadTVs nett-TV og på vår YouTube kanal.

Vi linker til et lite utvalg her: