Gratulerer med dagen, Norge

I dag feirer vi fred, frihet og demokrati med barnetog, musikk og folkefest over hele Norges land. Vi er heldige som får bo i et land med en grunnlov som har sikret oss muligheter til et godt liv, og gitt oss noen viktige felles verdier.


17. mai er først og fremst barnas dag. I alle BCCs 19 lokalmenigheter markeres dagen med lek og moro for barna, etter at de lokale barnetogene og skolene har gjennomført sine opplegg. I mange av våre forsamlingshus og lokaler er det pyntet til fest både ute og inne, og nasjonalsanger synges i god tradisjon, gjerne i kombinasjon med menighetens kristne sanger.

Kristne, og universelle verdier

Som kristent trossamfunn er BCC ekstra glad for tros- og forsamlingsfriheten vi har i dette landet. Vår organisasjon har også valgt oss noen verdier som er universelle, som vi deler med mange andre av de som ønsker å være en del av fellesskapet Norge:

  • Respekt
  • Sannhet og rettferdighet
  • Kjærlighet og omsorg
  • Personlig frihet

Neste generasjon først

Arbeidet for barn og ungdom preger og i høy grad hele organisasjonslivet i Norge, som er kjent for sitt frivillige engasjement. Da Bjørnstjerne Bjørnson organiserte det første barnetoget i Oslo i 1870, var det i god, fremtidsrettet ånd.

Vi er stolte av å bo i et land som setter neste generasjon først, der tusenvis av frivillige hver dag legger ned timer med innsats og energi for å gi barn og ungdom et godt fritidstilbud. Dette arbeidet er BCC med på. En stor del av vårt menighetsliv er viet arbeidet for barn og ungdom. Vi vil legge til rette for gode oppvekstmiljø, og menighetsmiljøer hvor barna kjenner seg ivaretatt og elsket og respektert som den de er.

Gratulerer med dagen!

 
Fra 17. maifest i Sandefjord, der den lokale menigheten samler seg når barnetogene og skolens opplegg er ferdig på ettermiddagen. Foto: BCC