Hvordan engasjere unge krefter i foreningslivet?

Lokalmenigheten i Oslo og Follo har nesten 1400 medlemmer. Over halvparten av dem er barn og unge. Mandag kveld var det mentorsamling med fokus på arbeidslyst og tro på framtiden.


Tekst: Anne Lea Nielsen – Foto: Anne Sophie Tombre

20-års perspektiv

Hvis BCC fortsettende skal være et livskraftig trossamfunn om 20 år, kreves det god opplæring og personlig engasjement fra medlemmene. Det ikke bare en eller to som kan dra lasset, men så mange som mulig må være med og løfte. Derfor har langsiktige tiltak det siste tiår, gitt ungdommer over 18 år mulighet til å velge å bli mentor for de yngre.


Lokalt i Oslo og Follo er det over 200 mentorer og de var møtt fulltallig opp til samlingen. Foto: BCC

Slik blir man mentor

Å være mentor for andre er en innholdsrik men krevende oppgave. Rent formelt må man signere en egenerklæring og levere politiattest før man kan bli godkjent. Men det viktigste er å være i stand til å bidra til at de yngre ungdommene kan bevare troen på Jesus som frelser i livet. I tillegg består oppgaven i å arrangere ukentlige lokale aktiviteter, og hjelpe gruppen med å finansiere ungdomscamper og aktiviteter via dugnad. På den måten gis alle mulighet til å være med, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Det er med andre ord noen bevisste ungdommer som sitter klare til kveldens samling, med forventning om å få mer personlig drivkraft til å gjennomføre det oppdraget de har tatt på seg.

Motiverer med Guds ord

Flere av de voksne medlemmene er invitert for å motivere mentorene. Og budskapet er klart; for å være en god mentor, bør man selv utvikles i det Guds ord lærer, og gjøre oss bruk av bibelsk handlekraft.

– Vi må arbeide målbevisst for en sunn livsutvikling, og se de barna og ungdommene som vi jobber med som Guds eget folk, og gjøre gode gjerninger for dem, lød det fra starten.

Det ble formidlet tro på at hele prosjektet med mentorarbeidet vil lykkes og at neste generasjon kommer til å drive dette videre. Innleggene spredte aksjonsstemning og arbeidslyst i hele forsamlingen.


Flere voksne som selv har arbeidet som mentor i mange år motiverte ungdommene med Guds ord. Foto: BCC

Gunstig for foreningens utvikling

En av de som lot seg begeistre var Tore Vedvik. Han er 30 år, leder for ishockey-klubben Oslo Tigers:

– Det er vårt ansvar å få med ungdommen, oppmuntret han de andre mentorene. – Vi bør bruke mye tid på å få med den enkelte. Kanskje det er noen som sliter, og da må vi vise omsorg og bære dem i vårt hjerte.

Videre var det flere innlegg av engasjerte mentorer og drivere, samt praktisk informasjon om hvordan det går i de ungdomsklubber som samarbeider med BKM Oslo Follo.

I BCC er det på denne måten hundrevis av ungdommer som engasjerer seg i å gjøre en forskjell for andre; de får fokus vekk fra seg selv og lærer å føle ansvar for menighetens videre utvikling, samtidig som de selv får verdifull ledererfaring.

Det krever tett samarbeid, god organisering, og stadig oppmuntring fra de som selv går foran med et godt eksempel. På denne måten vil menighetene utvikle seg, og fortsatt være gode arenaer for de ungdommene som ønsker å leve et aktivt kristenliv.


BCC har langsiktige planer for å engasjere unge krefter i foreningslivet. Foto: BCC.