En musikalsk julehilsen

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god gul og godt nyttår, med julebudskapet i "Marias sang". Se filmen over, en vakker fremføring om julehøytidens store under, der teksten er hentet fra Lukasevangeliet.


«Marias sang» ble skrevet av Åshild Opitz i 2014, inspirert av teksten i Lukas evangelium 1.  Melodi og arrangement er av Dag Helge Bernhardsen, og sangen fremføres vakkert av Linn Hellesøe Drumasu og koret Seasound.

Velg undertekster i avspiller, så får du med deg både tekst og melodi!

Marias Sang

1. Guds engel besøkte Maria,
fra himmelen kom han med bud:
Frykt ikke, kjære Maria,
se du har fått nåde hos Gud!
Velsignet er du blant kvinner,
han hører de fattiges bønn
Et guttebarn skal du føde,
og han blir den høyeste sønn

Hun lovpriste Gud i himlen;
en mektig lovprisningssang
ble født i Marias hjerte
ved engelens budskap den gang
Min sjel vil opphøye Herren,
jeg fryder meg i min Gud!
Hans miskunnhet varer fra slekt og til slekt
for alle som elsker hans bud
Se hungrige, ringe blir mett i ditt hus,
men stormenn skal falle i grus

2. Ditt barn skal du kalle Jesus
– et evig frelsende navn!
Et navn som kan reise den ringe,
fra slektenes dypeste fall
Da svarte Maria frimodig:
det skje meg etter ditt ord
Se jeg er din tjenerinne
Lykksalig er den som tror

Hun lovpriste Gud i himlen;
en mektig lovprisningssang
ble født i Marias hjerte
ved engelens budskap den gang
Min sjel vil opphøye Herren,
jeg fryder meg i min Gud!
Hans miskunnhet varer fra slekt og til slekt
for alle som elsker ditt bud
Se hungrige, ringe blir mett i ditt hus,
men stormenn vil falle i grus

3. Lykksalig er hun som trodde
de løfter engelen gav!
Barn Jesus ble verdens frelser
– han frelser ennå i dag
Han reiser oss opp fra støvet,
og stiller vår hunger og tørst
Så tro på det frelsende under
– Maria hun trodde først!

Nå stiger lovsangens toner
Den eldgamle lovprisningssang
ble født i Marias hjerte
ved engelens budskap den gang
Min sjel vil opphøye Herren,
jeg fryder meg i min Gud!
Hans miskunnhet varer fra slekt og til slekt
For alle som elsker hans bud
Se hungrige, ringe blir mett i ditt hus,
men stormenn vil falle i grus

«Lykksalig er hun som trodde de løfter engelen gav
Barn Jesus ble verdens frelser – han frelser ennå i dag!»

© Brunstad Christian Church