Trygge menigheter – forebyggende kursprogram

Det ble en innholdsrik kveld da BCCs Ressursteam nylig holdt kurs i lokalmenigheten i Oslo/Follo. Alle medlemmer over 18 år var invitert, og på agendaen sto inkluderingsarbeid i menigheten, trygge lokalforeninger og forebygging av uønskede hendelser i barne- og ungdomsarbeidet.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Lydia Budak

Kurset i Oslo var en del av BCCs forebyggende program for å motvirke alle typer krenkelser, grenseoverskridende adferd og uønskede hendelser i barne- og ungdomsarbeidet.

BCCs Ressursteam jobber aktivt med å spre kunnskap og kompetanse på dette feltet, og besøker i høst flere lokalmenigheter med samme kursopplegg.

Kunnskap og samarbeidende ledelse i foreningene

Kvelden var også en oppfølging av tidligere kurs og seminarer om samme tema, både lokalt og i forbindelse med internasjonale BCC-samlinger. Målgruppen var foreldre, barne- og ungdomsarbeidere i de lokale foreningene, og andre omsorgspersoner for barn og ungdom.

Rundt 500 deltakere har funnet veien til forsamlingslokalet på Ryen i Oslo denne kvelden, og mange så frem til faglig påfyll for det frivillige foreningsarbeidet de deltar i på fritiden.

– Vi skal ha inkluderende miljø der alle føler seg trygge, sa Harald Kronstad, leder i BCC Ressursteam. Han åpnet kurset og snakket blant annet om samarbeidende læring og ledelse, åpenhet og trygge varslingsrutiner ved uønskede hendelser.

Les BCCs strategiplan mot krenkelser, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og ungdom her:
«Trygge barn – de voksnes ansvar» og tilhørende veiledningshefte.


Harald Kronstad ønsket velkommen, og snakket blant annet om inkluderingsarbeid og samarbeidende ledelse. Foto: BCC 

Temaer som alle kan relatere seg til

Mange tema sto på agendaen, men delen om barns utvikling og omsorgsgivers rolle var noe av det deltakerne fremhevet som spesielt lærerikt og interessant. Dette er også temaer som alle kan relatere seg til.

Øivind Jacobsen tok blant annet frem hvordan ulik omsorgskvalitet kan virke inn på barnets personlige utvikling. Gjennom et langt yrkesliv har han arbeidet med barns oppvekstsvilkår i kommunene, og ledet utviklingsarbeid i skoler, barnehager og PP-tjeneste, også i samarbeid med barnevernet. Nå er han pensjonist, og bruker mye av sin tid på foredrag og arbeid i ressursteamet til BCC.

Les mer fra BCCs ressursteam her: Alle skal kjenne at de har en plass 

Uforbeholden kjærlighet har uvurderlig betydning for barn

– Omsorgsgiveres uforbeholdne kjærlighet i tidlig alder har uvurderlig betydning for barnet, både for barnets syn på seg selv, og for utvikling av selvkontroll og trygghet, understreket Jacobsen.

– I motsatt ende av skalaen har krenkelser også potensielt stor innvirkning på selvutviklingen hos barn. Det påvirker hele mennesket, og ikke bare når det skjer. Et traume er både hendelsen og prosessen etterpå, og vil kunne fortsette å ha en dramatisk, programmerende virkning på adferd og opplevelser videre. Derfor er det ikke så rart at 17,5 år er gjennomsnittlig meldetid for seksuelle overgrep på landets krisesentre.


Øivind Jacobsen har lang yrkeserfaring fra arbeid med barns oppvekstvilkår. Foto: BCC

Trygge voksenpersoner er avgjørende

Harald Kronstad refererte tre kriterier som barn som har blitt utsatt for krenkelser selv har fremhevet som viktige for at man kan tørre å åpne seg for en voksenperson:

  1. Du trenger ikke å kunne så mye
  2. Du må kunne lytte til det jeg sier uten at du selv kommer i krise
  3. Du må hjelpe meg til å finne ut hva slags muligheter jeg har til å få hjelp

– Det finnes gode hemmeligheter, og det finnes vonde hemmeligheter, fortsatte Kronstad. – De vonde hemmelighetene går ikke over, de er tunge å bære, og de forstyrrer barn og unges utvikling som mennesker. De trenger trygge voksne som de kan stole på, og som tåler å høre om det som er vondt.

For å skjønne hva barna trenger, må jeg lytte

– Det viktigste for en barne- og ungdomsarbeider er å ha omsorg. For å skjønne hva barna trenger må jeg være interessert i deres egne opplevelser, og de må kjenne at jeg liker dem uansett, fortsatte Jacobsen.

– Ved å bygge positive, trygge relasjoner så er jeg den voksne de kan komme til, om de trenger hjelp med noe de har opplevd.

Kunnskap som gir motivasjon

– Det har vært et veldig lærerikt og interessant kurs, sier Jeannette Boek, en av deltakerne. – Både som mor, og som frivillig barne- og ungdomsarbeider synes jeg denne kvelden ga meg mye å reflektere over.

– Vi trenger å løfte blikket og tenke gjennom hvordan vi møter barna i foreningene hver uke. Jeg ønsker å være en slik trygg voksenperson som bidrar til at barna kjenner seg sett og likt. Det er veldig motiverende med den bakgrunnskunnskapen vi har fått her i kveld, som viser hvor mye det kan bety, avslutter hun.

Les også: Vi skal sørge for at barna føler seg trygge og ivaretatt


Stor oppslutning: rundt 500 personer over 18 år hadde møtt opp for faglig påfyll i arbeidet med barn og ungdom. Foto: BCC